Obóz naukowy OM

Laureatami LXXV Olimpiady Matematycznej zostali wrocławianie: III stopnia - Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr), IV stopnia - Wojciech Domin (III LO), Rafał Mańczyk i Marek Muzyka (XIV LO) oraz Rafał Żebruń (ALO PWr). Wojciech Domin zdobył nagrodę im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepsze rozwiązanie jednego z zadań. Mateusz Wawrzyniak i Rafał Żebruń zostali powołani na Obóz Naukowy OM w Mszanie Dolnej w dniach 2-15 VI, a Mateusz także na Międzynarodowy Letni Obóz Matematyczny w Pekinie w dniach 12 VI - 4 VII oraz na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w Bath (UK) w dniach 11-22 VII. Natomiast Wiktoria Bazan z XIV LO w Warszawie, uczestniczka kółka OM w IM UWr, została zakwalifikowana na Europejską Olimpiadę Matematyczną Dziewcząt, która odbędzie się w Kosowie w dniach 11-17 IV 2025.

2 miesiące temu