Zgłoszenie na Międzyszkolne Kółka Matematyczne

Zgłoszenia na kółka opisane "BRAK MIEJSC" nie są przyjmowane - proszę ich nie zaznaczać, są usuwane z bazy. Nowe miejsca w tych grupach mogą pojawić się po 15 IX (po zwolnieniu miejsc przez innych uczestników) i wówczas zapisy do tych grup zostaną ponownie otwarte.