Programowanie dla klas I-III SP

Nauka programowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej obowiązuje od wejścia w życie nowej podstawy programowej w 2017 roku. W zakres działań nauczyciela wchodzą między innymi: nauka analizowania i rozwiązywania problemów, kształtowanie logicznego i algorytmicznego myślenia, programowanie wizualne przy wykorzystaniu gotowych bloków programu. Nauka programowania nie musi odbywać się jedynie w sali komputerowej. To również szereg zabaw okołoprogramistycznych pobudzających do myślenia, rozwijających kreatywność i przygotowujących do rozwiązywania zadań przy pomocy maszyn.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli edukcji wczesnoszkolnej. Pozwoli im posiąść umiejętności prowadzenia zajęć informatycznych z wykorzystaniem programowania oraz wdrażania elementów tej nauki podczas realizowania zajęć z edukacji polonistycznej, plastycznej czy matematycznej. II edycja kursu w wymiarze 30 godzin dydaktycznych realizowana będzie we wrześniu i październiku 2019. Zajecia odbywają się w 6-godzinnych blokach w soboty i niedziele w godz. 9:00 do 14:30 w sali 416 Instytutu Matematycznego UWr.

Cena kursu wynosi 350 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

adresaci
Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wszystkich typów szkół. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą także zgłoszenia nauczycieli informatyki i instruktorów programowania, nauczycieli innych przedmiotów, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia informatyczne lub chcieliby wprowadzić elementy programowania na swoich zajęciach, rodziców i innych zainteresowanych osób.

zgłoszenia
Przyjmowane są przez formularz on-line do 31 VIII 2019 lub do wyczerpania miejsc.

prowadzący
Zajęcia prowadzi Joanna Apanasewicz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Chrząstawie Wielkiej, trenerka, mentorka i ekspertka edukacyjna w Stowarzyszeniu "Mistrzowie Kodowania" oraz w projekcie "Zaprogramuj Przyszłość" (Fundacji Orange), członkini grupy Superbelfrzy RP, blogerka, prelegentka na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od wielu lat wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, uczy dzieci programowania oraz przygotowuje nauczycieli do rozwijania umiejętności uczniów w tym zakresie. Jest autorką wielu scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIK oraz publikacji w zakresie wprowadzania nowych technologii do edukacji, a także wykorzytania kreatywnych i aktywizujących metod nauczania.

https://maliprogramisci.blogspot.com/

terminy
zgłoszenia: do 31 VIII 2019
wpłaty: do 5 IX 2019
zajęcia: 7-8 IX, 26-27 IX, 19-20 X 2019, godz. 9:00 - 14:30

miejsce
Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, sala 416
tel. na portiernię 71 3757414

odpłatność
Opłata za kurs wynosi 350 zł. Należy ją wnieść przed rozpoczęciem zajęć na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich.
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Programowanie - imię i nazwisko"

tematyka zajęć

  • gry i zabawy wprowadzające w świat programowania
  • wykorzystanie materiałów z otoczenia do nauki programowania unplugged (bez wykorzystania sprzętu komputerowego)
  • wskazówki metodyczne dotyczące wprowadzania pojęć programistycznych (algorytmy, sekwencje, pętle, warunki)
  • poznanie programów komputerowych, aplikacji oraz innych zasobów internetowych (w tym języka wizualnego Scratch) pozwalających wprowadzić uczniów w świat programowania
  • robotyka - przegląd oraz możliwości robotów edukacyjnych dostępnych na rynku

informacje
Szczegółowe informacje można uzyskać: