Stypendium im. Stanisława Saksa

Stypendium im. Stanisława Saksa było przyznawane przez Fundację Stypendialną Matematyków Wrocławskich ze środków własnych wyróżniającym się młodym, polskim matematykom, którzy nie planowali wyjechać na stałe za granicę (w takim wypadku podlegało ono zrotowi, co miało miejsce w przypadku jednego stypendysty).

Stypendium ufundował anonimowo w 1992 roku jeden z matematyków wrocławskich. Przyznawane było w latach 1993-2007 z wyjątkiem roku 2003, kiedy to spośród zgłoszonych kandydatów nie wyłoniono żadnego stypendysty. Przyznawanie stypendium zawieszono w 2008 roku wraz z rozwiązaniem Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich.