Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2023/2024 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla Myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Każda grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie - 25 osób. Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie kilku grup zajęciowych na danym poziomie. Opłata za semestr kółek wynosi 250 zł.

charakterystyka kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają koniecznie przystąpienia we wrześniu do Olimpiady Matematycznej (na poziomie seniorów) lub Olimpiady Matematycznej Juniorów (na poziomie juniorów). Na pierwsze zajęcia należy przynieść kopię I serii wysłanych zadań. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego i finałowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla utalentowanych matematycznie uczniów szkół, w których nie są prowadzone kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach.

zapisy i zajęcia w II semestrze

 • Uczestnicy kółek z I semestru, którzy zgłosili kontynuację zajęć, są automatycznie zapisywani do wybranych grup na II semestr.
 • Zapisy przyjmowane są do 30 I (lub do wyczerpania miejsc) przez formularz internetowy.
 • Lista zapisanych uczniów i wolnych miejsc w grupach jest tutaj.
 • Prosimy nie wybierać w formularzu zgłoszeniowym grup, w których nie ma już miejsc. Te zgłoszenia są usuwane z bazy.
 • Opłatę za II semestr kółek w wysokości 250 zł od osoby należy wnieść do 10 II.
 • Kółka odbywają się w okresie od lutego do czerwca w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze wg harmonogramu podanego poniżej.
 • Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12, sala A
  harmonogram spotkań:
  17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 21 IV, 11 V, 18 V
  najbliższy obóz: 4-8 III 2024, 15-19 VI 2024
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (uczniowie startujący w OM)
  prowadzący: Stanisław OSAJDA (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13, sala 602
  harmonogram spotkań:
  17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 20 IV, 11 V, 18 V
  najbliższy obóz:4-8 III 2024, 11-15 III 2024, 15-19 VI 2024
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 9-12 lub 13-16, sala 601
  harmonogram spotkań:
  17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 21 IV, 11 V, 18 V
  Kółko wtorkowe ma zajęcia co tydzień w godz. 17-18:30, sala 602
  harmonogram spotkań:
  20 II, 27 II, 5 III, 12 III, 19 III, 26 III, 9 IV, 16 IV, 23 IV, 30 IV, 7 V, 14 V, 21 V, 28 V, 4 VI, 11 VI
  najbliższy obóz: 15-19 VI 2024
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) / Michał Mądrala (IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 i 13-16, sala B
  harmonogram spotkań:
  17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 20 IV, 11 V, 18 V
  Kółko czwartkowe ma zajęcia co tydzień w godz. 17-18:30, sala 606
  harmonogram spotkań:
  1 II, 8 II, 15 II, 22 II, 29 II, 14 III, 21 III, 4 IV, 11 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V, 16 V, 23 V, 6 VI, 13 VI
  najbliższy obóz: 4-8 III 2024, 15-19 VI 2024
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr) - grupa konkursowa
                         Mateusz MARECKI (student IM UWr) - grupa maturalna
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13-16, sala EM - grupa konkursowa, sala A - grupa maturalna
  harmonogram spotkań:
  17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 20 IV (grupa p. Migacza 21 IV) , 11 V, 18 V
  najbliższy obóz: 4-8 III 2024, 11-15 III 2024, 15-19 VI 2024

odpłatność

Opłata za semestr zajęć wynosi 250 zł. Wpłat należy dokonać na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, PeKaO
w treści należy wpisać: nazwę kółka oraz imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod jednym z numerów: 713361085 albo 713757416.