Wrocławskie Spotkania Matematyczne

historia

Cykle odczytów popularnonaukowych pod nazwą WSM mają wieloletnią tradycję, bo odbywają się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego od 1991 roku, gromadząc raz w miesiącu przez cały rok szkolny tłumy młodzieży oraz spore grono nauczycieli i studentów. Wykładowcami są pracownicy lub doktoranci z Instytutu oraz zaproszeni goście z innych uczelni.

naśladowcy

Spotkania matematyczne na wzór wrocławskich organizowane są lub były również w Legnicy, Lubinie, Wałbrzychu i Poznaniu.

program bieżący

Kalendarium Spotkań w bieżącym roku akademickim znajduje się w MENU na marginesie.