Fundacja Matematyków Wrocławskich

Fundacja Matematyków Wrocławskich powstała w czerwcu 2007 roku. Jej fundatorem jest ówczesny dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr prof. Tomasz Rolski. FMW kontynuuje działalność Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich z lat 1991-2007.

podejmowane działania

  • przyznaje stypendia utalentowanym uczniom szkół średnich, studentom nauk matematycznych oraz młodym pracownikom naukowym w dziedzinie matematyki,
  • pomaga w zdobywaniu wykształcenia matematycznego uczniom szkół średnich przez prowadzenie, wspieranie merytoryczne i finansowanie kółek matematycznych, szkolenie nauczycieli oraz kształcenie korespondencyjne,
  • pomaga w finansowaniu i organizacji konferencji, obozów naukowych, szkolnych i międzyszkolnych konkursów matematycznych oraz podróży naukowych młodych matematyków, studentów i uczniów,
  • organizuje imprezy popularnonaukowe, konferencje, obozy naukowe, międzyszkolne kółka matematyczne i konkursy matematyczne dla dzieci i młodzieży,
  • wspiera wydawanie książek, materiałów dydaktycznych, plakatów, czasopism i portali internetowych o profilu popularnonaukowym poswięconych matematyce.

Szczegóły znajdziesz w MENU na marginesie.