Konkurs klasowy "Matematyka bez granic"

nazwa

Ten międzynarodowy konkurs przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego "sztab światowy". Oryginalna nazwa, pod którą jest znany na całym świecie, to "Mathématiques sans frontiéres", czyli "Matematyka bez granic". Stąd stosowane sa dwa skróty: MSF (z francuskiego) lub MbG (z polskiego).

o konkursie

Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Konkurs rozgrywany jest w wersjach:

 • SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych
 • JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

W regionie Dolnośląsko-Opolskim nagrodą dla najlepszych klas są wycieczki (lub rejsy) matematyczne przygotowywane i prowadzone przez studentów IM UWr. Wycieczki są dofinansowane przez organy prowadzące szkół oraz FMW.

 

organizatorzy

 • na świecie
  Komitet Międzynarodowy Konkursu MSF
  Académie Strasbourg Lycée Pasteur
  24 rue Humann, 67000 Strasbourg
  http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr
  tel. +(33) (0)388 157 060, faks +(33) (0)388 157 069
  e-mail: msf@ac-strasbourg.fr
   
 • w kraju
  Polski Komitet Krajowy Konkursu MSF
  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
  http://www.mbg.uz.zgora.pl/
  przewodnicząca: Krystyna Białek
  tel. 68 32 82 825, e-mail: K.Bialek@wmie.uz.zgora.pl
   
 • w regionie
  Dolnośląsko-Opolski Komitet Regionalny Konkursu MSF
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
  przewodniącąca: Małgorzata Mikołajczyk
  tel. 71 336 10 85, 71 37 57 416, e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl