Najczęstsze błędy

Poniżej podajemy listę błędów najczęściej popełnianych przez uczniów i nauczycieli podczas udziału w konkursie. Prosimy o zapoznanie się z nią i wyeliminowanie błędów zanim się pojawią. 

błędy nauczycieli

 • kartki z rozwiązaniami są opieczętowane pieczęcią szkoły (powinny być czyste)
 • koperty opieczętowane pieczecią zeespołu szkół (nie wiadomo, o jaką szkołę chodzi, należy to dopisać nad pieczątką, jeśli szkoła samodzielnej pieczątki nie posiada)
 • koperty z rozwiązaniami poszczególnych klas nie są ostemplowane pieczęcią szkoły
 • koperty z rozwiązaniami nie są podpisane nazwą klasy
 • uczniowie mają dostępny format papieru inny niż A4 (w szczególności papier kancelaryjny też musi mieć format A4)
 • rozwiązania pakowane są do kopert formatu mniejszego niż A4 (prace zginane są na pół, co powoduje odpadanie naklejonych elementów, niszczenie modeli itp)
 • rozwiązania wysyłane są na adres komitetu krajowego (do Zielonej Góry) zamiast komitetu regionalnego (do Wrocławia)
 • pytania dotyczące wyników, nagród i terminów ich wręczania wysyłane są na adres komitetu krajowego (do Zielonej Góry) zamiast komitetu regionalnego (do Wrocławia)

błędy uczniów

 • kartki z rozwiązaniami są podpisane nazwiskami i nazwą klasy
 • rozwiązania dwóch zadań są umieszczone na tej samej kartce (sprawdzane jest wtedy tylko pierwsze z nich)
 • rozwiązania są zapisane na kartce formatu większego niż A4 (sprawdzane są wtedy tylko 2 strony A4)
 • rozwiązanie są zapisane na kartce formatu mniejszego niż A4 (rozwiązania takich zadań nie są kodowane oraz sprawdzane)
 • elementy rozwiązań są niestarannie klejone, co powoduje posklejanie kartek z rozwiązaniami (przy próbie odrywania kartek rozwiązania ulegają zniszczeniu)
 • kartki zamalowane w tle kredkami świecowymi (sprawdzający nie może zapisać uwag do rozwiązania)
 • brak numerów zadań na kartkah
 • w zadaniu I nie ma tłumaczenia treści na język polski (-1 pkt)
 • w zadaniu I rozwiązanie nie jest zapisane w języku obcym (-2 lub -1 pkt)
 • w rozwiązaniach występują błędy ortograficzne (-1 pkt za każde zadanie)