Regulamin polskiej edycji konkursu

skrót regulaminu

UCZESTNICY

 • W konkursie startują całe klasy: w kategorii JUNIOR wszystkie ze szkół podstawowych, ale klasy VI klasyfikowane są osobno, a w kategorii SENIOR - klasy III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych (klasyfikowane osobno). Wyjątkowo dopuszcza się udział klas matematycznych II gimnazjalnych.
 • Dopuszcza się łączenie kilku małych klas, jeśli suma ich uczniów nie przekracza 30. Nie można łączyć w drużynę wybranych uczniów z różnych klas.

ZADANIA

 • W kategorii JUNIOR do rozwiązania jest 8 lub 9 zadań, a w kategorii SENIOR 10 lub 13 zadań, w zależności od kategorii wiekowej.
 • Każde zadanie rozwiązywane jest na osobnym arkuszu formatu A4. Przy ocenie uwzględniane są także rozwiązania częściowe oraz strona graficzna pracy.
 • Pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim). Należy przetłumaczyć treść zadania na język polski i zapisać rozwiązanie tego zadania w jednym z podanych języków obcych. Rozwiązanie to musi zawierać minimum 30 wyrazów (łącznie z komentarzem i odpowiedzią). W wersji JUNIOR nie ma limitu użytych słów.

PRZEBIEG

 • Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut w kategorii SENIOR i 50 min w kategorii JUNIOR.
 • Podczas konkursu zawodnicy mogą korzystać ze słowników (ale tylko papierowych), tablic, kalkulatorów, przyborów geometrycznych, nożyczek, kleju, kolorowego papieru, kredek, flamastrów itp. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, elektronicznych translatorów i komputerów.
 • W trakcie konkursu opiekę nad klasami sprawują nauczyciele nieuczący matematyki ani języków obcych.
 • Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za poinstruowanie nauczycieli i uczniów (za pośrednictwem ich nauczycieli matematyki) o zasadach konlursu. 
 • Etap treningowy rozgrywany jest w dowolnym terminie w zadanym w terminarzu okresie. Jest oceniany wewnątrz szkoly wg otrzymanego klucza przez szkolnego koordynatora konkursu, a następnie omawiany z uczniami przez nauczyciela matemaytyki uczącego daną klasę.

FINAŁ

 • Etap finałowy odbywa się w tym samym terminie na całym świecie.
 • Kartki z rozwiązaniami nie mogą być ostempolowane ani podpisane. Rozwiązania zadań danej klasy nauczyciel pilnujący niezwłocznie wkłada do koperty ostemplowanej pieczecią szkoły i opisanej nazwą klasy. Koperty klas, których nie da się zidentyfikować, nie są sprawdzane.
 • Koperty wszystkich klas ze szkoły należy włożyć do koperty zbiorczej i wysłać pocztą lub kurierem albo dostarczyć osobiście do siedziby regionalnego komitetu organizacyjnego w dniu konkursu.
 • Prace sprawdza jury powołane przez Przewodniczacego Komitetu Regionalnego. Każde zadanie sprawdza inny juror, a wszystkie zadania o tym samym numerze są sprawdzane jednolicie przez tę samą osobę.
 • Prace nieczytelne nie są sprawdzane.

WYNIKI

 • Wyniki konkursu publikowane są na stronach internetowych Komitetu Regionalnego i Komitetu Krajowego oraz wysyłane e-mailem do szkolnych koordynatorów konkursu.
 • Prace są omawiane na seminarium dla koordynatorów szkolnych i mogą być pobrane do szkoły w celu omówienia ich z uczniami.

NAGRODY

 • Najlepsze klasy w każdej kategorii w każdym regionie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • W regionie dolnośląsko-opolskim nagrody są wręczne podczas finałów Dolnośląskich Meczów Matematycznych w danej kategorii wiekowej.
 • Najlepsze trzy lub cztery klasy (po jednej z każdego typu szkoły i uznaniowo najlepsza z klas młodszych SP) uczestniczą w maju lub w czerwcu w matematycznym pikniku i rejsie statkiem po Odrze połączonym z wykładami z cyklu "Matematyka na fali"  lub w innej wycieczce matematycznej. Wyczieczki te dofinansowuje gmina, z której pochodzą zwycieskie klasy. W przypadku braku takiego dofinansowania klasa otrzyma nagrody rzeczowe.

pełny regulamin

Poniżej znajduje się pełny regulamin do pobrania w pliku .pdf.

ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_konkursu.pdf57.95 KB