Matematyczne gry miejskie

Matematyczne gry miejskie organizowane są we współpracy z Instytutem Matematycznym UWr i Instytutem Astronomicznym UWr.

Do tej pory zostały przeprowadzone następujące gry miejskie: