Śladami matematyków lwowskich po Wrocławiu

11 V rozegrana będzie we Wrocławiu gra miejska "Śladami matematyków lwowskich". Do udziału szkoły mogą zgłaszać po trzy 3-osobowe patrole. Zgłoszenia zostaną zamknięte po przyjęciu 100 patroli. Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich startują samodzielnie, a uczniowie klas 4-6 SP - z opiekunem, który nie bierze jednak udziału w grze.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl.

Czas i miejsce gry. Rozpoczęcie gry nastąpi o godz. 10 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr i tu odbędzie się także zakończenie ok. godz. 15. Przed przystąpieniem do gry konieczna jest rejestracja patroli, która prowadzona będzie w holu Instytutu od godz. 9:00.

terminarz

 • zgłoszenia szkół do 9 V 2024 lub do wyczerpania miejsc
 • gra miejska 11 V 2024

Rzekł Otto*) do Stefana**) "Niech szybko kolega,
Mówi coś, byle głośno, o całce Lebesgue˙a,
Bo idzie Steinhaus***)." Ów podszedł, uchylił kapelusza,
Mówiąc: "Chciałbym widzieć w Panu przyszłego geniusza!"
"No cóż" - mruknął Banach - "sytuacja mnie zmusza!"

*) Stefan Banach (ur. 30 III 1892 w Krakowie, zm. 31 VIII 1945 we Lwowie) – najsłynniejszy polski matematyk, czołowy przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, jeden z założycieli oddziału lwowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 1917 roku
**) Otto Nikodym (ur. 3 VIII 1887 w Zabłotowie, Ukraina, zm. 4 V 1974 w Utica, USA) – matematyk uznany za wkład w rozwój teorii miary, analizy funkcjonalnej, równań różniczkowych i opisowej teorii mnogości. Jeden z założycieli oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 1919 roku
***) Hugo Steinhaus (ur. 14 I 1887 w Jaśle, zm. 25 II 1972 we Wrocławiu) – polski matematyk żydowskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we |Lwowie, a po wojnie Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej, jeden z założycieli oddziału lwowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 1917 roku, współzałożyciel i redaktor czasopisma Studia Mathematica, aforysta

Ławka z figurami Ottona Nikodyma i Stefana Banacha na krakowskich Plantach
(z wielkim nieobecnym - Hugonem Steinhausem)

reguły gry

 • Turniej rozegrany będzie niezależnie od warunków atmosferycznych. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 • Na zakończenie uczestnicy otrzymają ciepły poczęstunek - ulubiony deser Hugona Steinhausa - oraz certyfikat udziału w grze (spisany w martwym acz akademickim języku). Zwycięskie patrole otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Udział w grze biorą patrole 3- lub 4- osobowe. Patrole z klas 6-8 SP oraz ze szkół średnich poruszają się po mieście samodzielnie. Patrolowi z kategorii Młodzików powinna towarzyszyć osobą dorosła (nie biorąca udziału w grze).
 • Podczas gry zawodnicy mogą poruszać się po mieście wyłącznie pieszo lub komunikacją miejską (z wyłączeniem rowerów). Niedozwolone jest używanie innych środków transportu. Komunikacja miejska we Wrocławiu jest darmowa dla uczniów. Opiekunowie mogą wykupić całodniowy bilet.
 • Każdy patrol musi być wyposażony w: długopis (najlepiej mieć kilka na zapas), a także busolę, zegarek i telefon komórkowy najlepiej z dostępem do internetu. Warto też zabrać coś do picia i drobną przekąskę. Należy ubrać się stosownie do pogody i wziąć wygodne obuwie. Stroje z epoki (lata 20. XX wieku) mile widziane.
 • Po przybyciu na miejsce zawodów nauczyciel/kapitan zgłasza patrole w sekretariacie, gdzie otrzymuje indeks akademicki oraz identyfikatory, które zawodnicy muszą nosić przyczepione aż do zakończenia zawodów. Te identyfikatory stanowią podstawę wstępu do odwiedzanych obiektów.
 • Podczas gry patrole zdobywają w indeksach akademickie punkty ECTS.
 • Przed startem dokonany będzie przegląd strojów, a najlepiej przebrane patrole będą nagrodzone premią punktową. 
 • Gra polega na odnalezieniu w mieście 10 punktów kontrolnych na podstawie rozwiązań łamigłówek logicznych i dotarciu w jak najkrótszym czasie na metę z jak największym stanem zdobytych punktów ESCTS.
 • Patrol może zdobyć punkty zaliczeniowe ECTS za rozwiązanie/wykonanie zadań z punktów kontrolnych. Zadania te rozwijają wiedzę o lwowskich matematykach. Stan punktów można zwiększyć na mecie, rozwiązując dodatkowe zadania, których autorami są bohaterowie gry.  
 • Przed wyruszeniem w drogę patrol musi rozwikłać wskazówkę prowadzącą w kolejne miejsce i potwierdzić jej rozwiązanie u studenta obsługującego punkt kontrolny. 
 • Wiadomość przesłana SMSem przerywa grę. Należy wówczas natychmiast wykonać polecenie otrzymane w SMSie.
 • Na mecie patrol otrzymuje tyle dodatkowych punktów ECTS, ile wynosi liczba patroli pozostających jeszcze za nim na trasie gry. Patrole zdają indeksy do dziekanatu, gdzie doliczane są tez punkty za zadania dodatkowe. Następnie zawodnicy uczestniczą w quizie wiedzy zdobytej podczas gry.
 • O kolejności w turnieju decyduje liczba zgromadzonych punktów ECTS.
 • Jeśli patrol z jakichś powodów wycofa się z gry, jest zobowiązany informację o tym fakcie wysłać SMSem na numer 730064580