Konkurs KoALa (Kombinatoryka -Algorytmika-Logika)

Koala

Autorką logo polskiej edycji konkursu jest Hanna Kuik - maturzystka AD 2015 z V LO w Poznaniu. 

historia

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział rocznie ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została w roku szkolnym 2013/14 zorganizowana przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie, na zasadach zbliżonych do australijskiego oryginału.

cele

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

przykładowe zadania

Zadania treningowe zamieszczone przez organizatorów edycji wielkopolskej

regulamin

 • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i rozgrywany jest w trzech kategoriach: SP, GM, LO.
 • Szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę w wyznaczonym terminie przez formularz online.
 • Konkurs jest bezpłatny i jednoetapowy. Organizatorzy e-mailowo przesyłają koordynatorowi szkolnemu zadania.
 • Zawody odbywają się w macierzystej szkole. Polegają na indywidualnym rozwiązaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności i bez żadnych pomocy (typu kalkulator, notatki) - uczniowie mają do dyspozycji tylko papier i sprzęt piśmienny. Rozwiązania (wyniki, krótkie odpowiedzi) należy nanieść na specjalną kartę odpowiedzi dostarczoną przez organizatorów wraz z treściami zadań. Czas rozwiązywania wynosi 45 min.
 • W dniu konkursu koordynator odsyła rozwiązania na adres:
  Michał Śliwiński
  Komitet Organizacyjny Konkursu "KoALa"
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
 • Wyniki ogłaszane są na stronach internetowych Konkursu, a nagrody wysyłane do zwycięzców pocztą na adresy ich szkół.
 • Spośród najlepszych zawodników GM i LO w regionie dolnośląsko-opolskim wyłaniana jest drużyna, która bierze udział w meczu zadaniowym ze zwycięzcami konkursu w Wielkopolsce.