Konkurs KoALa (Kombinatoryka -Algorytmika-Logika)

Koala

Autorką logo polskiej edycji konkursu jest Hanna Kuik - maturzystka AD 2015 z V LO w Poznaniu. 

historia

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział rocznie ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została w roku szkolnym 2013/14 zorganizowana przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie, na zasadach zbliżonych do australijskiego oryginału.

cele

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

przykładowe zadania

 

regulamin

  • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i rozgrywany od roku szkolnego 2021/22 w trzech kategoriach wiekowych: Młodzików (kl. 3-5 SP), Juniorów (kl. 6-8 SP) i szkół średnich.
  • Szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę w wyznaczonym terminie przez formularz online.
  • Konkurs jest bezpłatny i jednoetapowy. Organizatorzy e-mailowo przesyłają koordynatorowi szkolnemu treści zadań i formularze odpowiedzi do skopiowania dla uczniów.
  • Zawody odbywają się stacjonarnie w szkołach. Polegają na samodzielnym, indywidualnym rozwiązaniu zadań bez pomocy sprzętu elektronicznego (kalkulator, internet).
  • Rozwiązania (tylko ostateczne wyniki lub krótkie odpowiedzi) należy wpisać do formularza odpowiedzi. Arkusze odpowiedzi szkolny koordynator konkursu wysyła niezwłocznie na adres organizatora lub przynosi na portiernię Instytutu Matematycznego UWr. Jednocześnie listę uczestników konkursu w szkole wysyła mejlem na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl
  • Wyniki zawodów ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu, a nagrody wysyłane są pocztą na adresy szkolne laureatów spoza Wrocławia lub przygotowane do osobistego odbioru dla laureatów z Wrocławia.
  • Organizator nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych kontaktowych uczniów. Zgody rodziców na udział w konkursie i publikację wyników zbiera i przechowuje szkolny koordynator konkursu. Jeśli szkolny koordynator konkursu zgłosi, że nie otrzymał przed konkursem zgody rodziców/ucznia na opublikowanie jego wyniku, taki uczeń nie będzie klasyfikowany w konkursie.
  • Spośród najlepszych zawodników wyłaniana jest drużyna, która bierze udział w meczu zadaniowym ze zwycięzcami konkursu w Wielkopolsce (po uprzednim treningu).