Maraton Matematyczny

W roku szkolnym 2024/2025 XXII Wrocławski Maraton Matematyczny odbędzie się we wrześniu w ramach XXVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Eliminacje w szkołach odbędą się 10 IX. Eliminacje dla dorosłych odbędą się zdalnie 13 IX (lub w innym terminie ustalonym ze zgłoszonymi osobami). Finały dla wszystkich kategorii odbędą się 21 IX.

regulamin

Konkurs jest otwarty (mogą w nim startować zawodnicy z całej Polski) i bezpłatny. Adresowany jest do szkół, międzyszkolnych kół matematycznych (zgłoszenia indywidualne od uczniów nie są przyjmowane) oraz dorosłych miłośników matematyki. Zawodnicy startują indywidualnie w następujących kategoriach:

  • Młodzicy - uczniowie klas 3-5 SP,
  • Juniorzy - uczniowie klas 6-8 SP,
  • Licealiści - uczniowie klas 1-4 szkół średnich,
  • Dorośli profesjonaliści - studenci i osoby będące z wykształcenia matematykami, informatykami lub fizykami,
  • Dorośli amatorzy - osoby o wykształceniu innym niż matematyk, informatyk, fizyk.

cele edukacyjne i wychowawcze

  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania niestandardowych problemów matematycznych i logicznych.
  • Rozwijanie wytrwałości w pracy, umiejętności skupiania uwagi przez dłuższy czas.
  • Kształcenie samodzielności myślenia i działania.

przetwarzanie danych osobowych

Organizator nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych uczniów uczestniczących w konkursie. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwisk i wyników finalistów przechowują nauczyciele w macierzystych szkołach. Nauczyciele i zawodnicy dorośli, wysyłając zgłoszenie do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO.

eliminacje

Polegają na rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego w czasie 45 minut. W eliminacjach można brać udział tylko raz. Nie wolno używać kalkulatorów. Listy finalistów publikowane są na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać prace dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane.

finały

Rozgrywane są w sobotę od godz. 10.00. Rundy zaczynają się o pełnych godzinach i trwają 45 minut. W każdej do rozwiązania jest inny rodzaj testu. Przed następną rundą ogłaszane są nazwiska odpadających zawodników i wręczane są im dyplomy finalistów. Zawodnicy mogą zgłosić reklamację i w razie jej uznania, przywracani są do gry w bieżącej lub następnej rundzie. W każdej chwili z zawodów można wycofać się na własne życzenie, otrzymując dyplom z liczbą rozegranych rund. Zawody kończą się, gdy w danej kategorii w grze pozostanie jeden zawodnik. Zajmuje to zazwyczaj od 12 do 18 godzin. W finałach zawodnicy mogą używać własnych kalkulatorów (niedozwolone jest pożyczania ich od sąsiada na sali zawodów).

zakończenie zawodów

Uczestnicy finału poniżej 16 roku życia, którzy zakończą grę po godzinie 20:00, muszą zostać odebrani z Instytutu Matematycznego przez dorosłego opiekuna (o zakończeniu gry mogą go powiadomić telefonicznie na koszt organizatorów). Uczestnikom zamiejscowym powyżej 16 roku życia, kończącym grę po godzinie 24:00 organizatorzy zapewniają miejsce do spania na podłodze Instytutu. Trzeba zabrać karimaty i śpiwory.

nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy z liczbą rozegranych rund. W każdej kategorii wiekowej wyłaniani są laureaci (zdobywcy pierwszych 3-5 miejsc), którzy otrzymują nagrody rzeczowe, oraz zwycięzca (zdobywca I miejsca), który tradycyjnie otrzymuje samochód atrakcyjnej marki, którym musi  wykonać rundę honorową.