Dane bankowo-adresowe

adres korespondencyjny
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

telefony
71 3757 401 - sekretariat
71 3757 412 - przewodniczący Zarządu

adres internetowy
WWW: http://www.fmw.uni.wroc.pl
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl

konto bankowe
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
PeKaO

numery identyfikacyjne
NIP 898-210-91-67
Regon 020508177
KRS 0000279032
(data rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 19.04.2007)
mikrokonto PL44 1010 0071 2222 8982 1091 6700