Zawodowe kursy języków obcych

Dostępnych jest pięć rodzajów kursów:

 • EMT - English for Mathematics Teachers
 • DML - Deutsch für Mathematiklehrer
 • EPM - Español para los Profesores de Matemáticas
 • FPM - Français pour les Professeurs de Mathématiques
 • PУМ - Pусский для Учителей Математики

Czas trwania każdego kursu to 120 godzin (realizujemy też warianty 60- i 30-godzinne). Zajęcia odbywają się w soboty i/lub niedziele w czasie roku akademickiego lub w pierwsze dwa tygodnie wakacji. Mają formę 8-godzinnych zjazdów (w godz. 9:00 - 16:00). Podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych istnieje możliwość zakwaterowania osób spoza Wrocławia w Instytucie lub w akademiku. Kursy 30-godzinne dla nauczycieli z Wrocławia i okolic mogą odbywać się raz w tygodniu w dzień powszedni po 2 godziny (w zależności od preferencji grupy).

Kurs kończy się egzaminem składającym się z trzech części: A) Listening comprehension, B) Use of mathematical English, C) Presentation oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu albo zaświadczenia o uczęszczaniu na kurs (dla osób, które nie zdadzą egzaminu).

Zgłaszać można się cały czas (mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl). Kurs będzie otworzony, gdy zbierze się grupa 12 osób. Opłata za pełny kurs 120-godzinny nie przekracza 1500 zł (zależy od liczby uczestników) lub proporcjonalnie mniej za krótsze kursy. Szkoła może dofinansować udział w kursie ze środków na doskonalenie zawodowe po wystawieniu rachunku. Opłata może być wniesiona w 2 ratach. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu w dwóch wersjach językowych (polskiej i obcojęzycznej).

 

kadra

Zajęcia prowadzą wykładowcy matematyki z uprawnieniami do nauczania języków obcych, filolodzy zajmujący się nauczaniem matematyki oraz nauczyciele i wykładowcy zagraniczni.

 

terminy

 • kurs angielskiego (120 godzin) - forma wyjazdowa
  Zgłoszenia do 15 VI 2023. Kurs planowany jest w okresie VI/VII 2023.
   
 • kurs angielskiego (120 godzin) - forma weekendowa
  Kolejna edycja planowana jest na październik 2023.
   
 • kurs angielskiego (30 godzin) - forma stacjonarna w tygodniu
  Kolejna edycja planowana jest na październik 2023.
   
 • kurs niemieckiego (30 godzin)
  Kolejna edycja planowana jest na październik 2023.
   
 • kurs rosyjskiego (30 godzin)
  Pierwsza edycja będzie zaplanowana po zebraniu zainteresowanej grupy (co najmniej 12 osób).

 

zgłoszenia

 • Zgłoszenia na listy adresowe osób oczekujących na kursy przyjmowane są w sposób ciągły mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl.

 

realizowane typy zajęć

 • rozumienie za słuchu  - wykłady z matematyki szkolnej lub popularnej do wysłuchania, odtwarzanie ze słuchu zawartości materiału audio i video, piosenki o matematyce,
 • budowanie słownictwa tematycznego - zajęcia słownikowe wokół danego tematu matematycznego, ćwiczenie języka matematycznego, ćwiczenia fonetyczne, dyktanda matematyczne, krzyżówki, gry
 • praca z tekstem, podręczniki z różnych krajów, na różnych poziomach nauczania szkolnego,
 • praca w klasie - symulacje lekcji, praca przy tablicy, rozwiązywanie zadań podręcznikowych, egzaminacyjnych i konkursowych z różnych poziomów, praca z kalkulatorem,
 • referaty i prezentacje - wygłaszane przez uczestników kursu,
 • dyskusje na tematy edukacyjne i dydaktyczne, dokumentacja procesu nauczania (konspekty, formularze hospitacji)
 • zadania domowe - rozwiązywanie zadań testowych i otwartych, poprawianie autentycznych klasówek uczniów obcojęzycznych,
 • filmy - oglądanie krótkich filmów o tematyce matematycznej.

 

kierownik kursów

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

 

miejsce zajęć stacjonarnych

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 713757414
sala 602