1 dzień temu

Olimpiada Sztucznej Inteligencji wystartowała! Do 27 V trwa etap eliminacyjny. Zadania zostały zamieszczone w repozytorium GitHub pod adresem https://github.com/OlimpiadaAI/I-OlimpiadaAI.

2 miesiące temu

Dzięki umowie Fundacji z Polskim Towarzystwem Matematycznym można przekazać 1,5% podatku na naszą działalność. Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać: w rubryce 147 "KRS 0000042305", a w rubryce 149 koniecznie "wsparcie FMW" i zaznaczyć pole 150. W tym roku Fundacja stoi przed wyzwaniem sfinansowania udziału reprezentacji Polski w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej w Brazylii, którego koszt wielokrotnie przewyższa dotację z MEN,

1 tydzień temu

Nagrodę im. Kamila Duszenki za rok 2024 otrzymała Lei Chen z Uniwersytetu Maryland.

Uniwersytet Wrocławski
2 miesiące temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr oraz Departament Edukacji UM Wrocławia zapraszają uzdolnionych uczniów do  uniwersyteckich klas VII o profilu matematyczno-informatycznym. Od 1 IX 2024 takie klasy będą po raz szósty otworzone w  SP 3 (ul. Bobrza, www) oraz w SP nr 76 (ul. Wandy, www ). 8 VI o godz. 10 w sali 25 II UWr odbędzie się test kwalifikacyjny dla kandydatów, a w sali 119 - spotkanie dla ich rodziców. Tu są szczegółowe informacje, a tu są testy egzaminacyjne z poprzednich lat: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023.

2 miesiące temu

23 IV odbędzie się spotkanie wtorkowego kółka MdM Młodzików, 25 IV - czwartkowego kółka MdM Juniorów. Kolejne spotkania sobotnich Międzyszkolnych Kółek Matematycznych odbędą się 11 V.

7 miesięcy temu

23 IV o godz. 13:15 w sali 119 Instytutu Informatyki odbędzie się posiedzenie seminarium wydziałowego WMI UWr. Prelegentem będzie prof. Takahiro Hasebe z Hokkaido University, który wygłosi odczyt "Construction of the distance function with an elliptic PDE".

4 tygodnie temu

24 IV odbędzie się w szkołach X edycja konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego KoALa. Tu są zadania z poprzednich lat.

2 miesiące temu

24 IV na seminarium z dydaktyki matematyki w IM UKEN w Krakowie w godz. 18-19:30 odbędzie się zdalny wykład Artura Wachowicza (Politechnika Łódzka) nt. Analysis of selected problems in teaching the basics of mathematical analysis along with proposals for their solutions.

3 miesiące temu

Po 6 latach przerwy reaktywowany został konkurs O Laur Hugona organizowany przez SP 5 Ww. Finał będzie rozegrany 26 IV.

1 tydzień temu

Do 30 IV przyjmowane są zgłoszenia do XLVI Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół (w tym klas VII i VIII SP), którzy napiszą własną, oryginalną pracę matematyczną. Propozycje tematów, listy laureatów, wyniki prac i regulamin są na stronie konkursu.

1 miesiąc temu

Do 30 IV można nadsyłać prace badawcze na konkurs Eksperyment Matematyczny organizowany przez Centrum Kreatywnego Uczenia Matematyki działające na WMI Uniwersytetu w Białymstoku.

3 tygodnie temu

Do 7 V można składać wnioski o dofinansowanie w programie mFundacji pod nazwą mSilnia - myślenie matematyczne ma moc! Metodycy, nauczyciele, szkoły lub organizacje pozarządowe mogą w nim przedstawić scenariusz lekcji lub zajęć, których celem jest rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci.

1 miesiąc temu

W dniach 9–22 V odbędą się XII Czesko–Polsko–Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów, na które zakwalifikowano laureatkę I stopnia XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów - Marię Kulyk (SP 3), która zdobyła też roczne stypendium Fundacji mBanku. 

1 miesiąc temu

11 V w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.zostaną rozegrane finały XVIII Mistrzostw Polski w Sudoku, a 12 V - finały XXVII Mistrzostw Polski w Łamigłówkach. Obie imprezy organizuje Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej "Sfinks".

1 miesiąc temu

W galerii "Pod Hugonem" w IM UWr do 20 IX można zwiedzać pokonkursową wystawę prac finalistów XV edycji Konkursu Matematycznego Origami Żuraw.