XXIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia - do 25 IX 2024
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 27 IX 2024
 • etap szkolny - 30 IX 2024
 • wysłanie do szkół schematu oceniania - 4 X 2024
 • odsyłanie wyników i poprawionych prac - do 30 X 2024 na adres:
  Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Małgorzata Mikołajczyk
  Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 30 XI 2024
 • zawody II etapu - 11 I 2025 godz. 10:30-13:30
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - 15 III 2025
 • zawody III etapu - 5 IV 2025
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala HS
 • Olimpiada Lingwistyczna Online (otwarta, międzynarodowa)
 • międzynarodowa Letnia Szkoła Lingwistyki - Narwoujście (Estonia)
  (Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w miarę potrzeby mogą pośredniczyć w organizacji podróży i pobytu uczestnikom z Polski).
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - VI 2025
 • XXII Olimpiada Międzynarodowa - VII 2025, Taipei (Tajwan)