XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia (formularzem z menu po lewej) - do 7 X 2014
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 8 X 2014
 • etap szkolny - 9 X 2014, godz. 8-10
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 10 XI 2014
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 20 XII 2014
 • zawody okręgowe - 17 I 2015
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - 28 II 2015 (do godz. 23:59)
 • konsultacje dla finalistów - 24 III 2015, godz. 10-15, sala 604 IM UWr
 • zawody finałowe - 28 III 2015, godz. 10-13, sala HS IM UWr
 • Olimpiada Międzynarodowa - 20-24 VII 2015, Błagojewgrad (Bułgaria)

uwaga
Zgodnie z regulaminem OLM komisje szkolne zobowiązane są do przesłania po zawodach I etapu wraz z ocenionymi pracami uczniów odpowiednich oświadczeń uczestników i ich ustawowych opiekunów.

sponsorzy olimpiady krajowej

Uniwersytet Wrocławski
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"

reprezentacja Polski na 13th IOL

 • team "Poland White"
  Stanisław Frejlak, XIV LO Warszawa
  Katarzyna Kowalska, XIV LO Warszawa
  Mateusz Włodarczyk, VI LO Bydgoszcz
  Anna Zaręba, XIV LO Warszawa
   
 • team "Poland Red"
  Piotr Gajdzica, II LO Cieszyn
  Eliza Siemaszko, II LO Białystok
  Radosław Wójcik, LA Toruń
  Barbara Zięba, III LO Wrocław

sukcesy Polaków w 13th IOL

W Olimpiadzie Międzynarodowej brało udział 166 uczniów z 29 krajów całego świata. Każde państwo wystawiło jedną lub dwie drużyny liczące czworo uczestników, z wyjątkiem Francji i Tajwanu, których reprezentacje były jednoosobowe. Przyznano 7 złotych, 17 srebrnych i 22 brązowe medale, 31 tzw. wzmianek zaszczytnych (honourable mentions) oraz 7 wyróżnień za najlepsze rozwiązanie któregoś z zadań.

Stanisław Frejlak i Katarzyna Kowalska zostali nagrodzeni srebrnymi medalami. Stanisław otrzymał także wyróżnienie za najlepsze rozwiązanie zadania nr 2.
Piotr Gajdzica zdobył brązowy medal, a Eliza Siemaszko i Mateusz Włodarczyk - wzmianki zaszczytne.

W klasyfikacji medalowej Polskę wyprzedziły w tym roku reprezentacje USA, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Ukrainy.

Byliśmy również piątym krajem pod względem średniego wyniku zawodników (za USA, Bułgarią, Wielką Brytanią i jednoosobową delegacją Tajwanu), natomiast wśród wszystkich 43 zespołów drużyna "Poland White" była w takiej klasyfikacji ósma, a "Poland Red" - piętnasta.

Jednocześnie team "Poland White" zajął III miejsce w konkurencji drużynowej, za zespołami UK West, USA Red i ex aequo z reprezentacją Holandii.