XXII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia - do 22 IX 2023
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 26 IX 2023
 • etap szkolny - 28 IX 2023
 • wysłanie do szkół schematu oceniania - 1 X 2023
 • wysyłanie wyników (wzór formularza na dole strony) i poprawionych prac - do 30 X 2023 na adres:
  Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Małgorzata Mikołajczyk
  Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 30 XI 2023
 • zawody II etapu - 13 I 2024 godz. 10:30-13:30
  lista miejsc odbywania się zawodów jest podana tutaj
  lista uczestników zawodów jest podana tutaj
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - 15 III 2024
 • zawody III etapu - 6 IV 2024
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala HS
  rezerwacje noclegów do 29 III
 • otwarta międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna Online, 21 I 2024
 • otwarte warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - 22-26 VI 2024, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  (Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem michal.sliwinski@math.uni.wroc.pl).
 • międzynarodowa Letnia Szkoła Lingwistyki - Narwoujście (Estonia) - 8-19 VII 2024
  (Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w miarę potrzeby mogą pośredniczyć w organizacji podróży i pobytu uczestnikom z Polski).
 • międzynarodowy obóz lingwistyczny dla uczestników Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej - 16-20 VII, Fortaleza (Brazylia)
 • XXI Olimpiada Międzynarodowa - 23-31 VII 2024, Brasília (Brazylia)

zgłoszenia do OLM

1. Każdą szkołę z zespołu szkół należy zgłaszać oddzielnie (zgłoszenia zespołów szkół nie będą przyjmowane).
2. Przed etapem szkolnym nie ma potrzeby przesyłania danych uczestników.
3. Po ogłoszeniu progu kwalifikacyjnego do II etapu komisja szkolna przesyła zgody na publikację nazwisk i wyników finału od zakwalifikowanych do II etapu uczniów (pliki elektroniczne).

sponsorzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski
Wydawnictwo Logi
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"

 

wzór formularza wyników

Poniżej zamieszczamy w pliku .xls wzór formularza wyników. Prosimy umieścić w nim wszystkich startujących w eliminacjach uczniów (nawet jeśli ktoś zrezygnował w trakcie pisania). Nazwę szkoły prosimy podać w wersji skróconej (jak na liście zgłoszonych szkół). Prosimy nie wypełniać tabeli kapitalikami, ani w żaden sposób nie formatować (wielkość czcionki, fonty, kolory).