XXI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia - do 20 IX 2022 (przez formularz internetowy)
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 21 IX 2022
 • etap szkolny - 23 IX 2022
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 20 X 2022
  na adres:
  Olimpiada Lingwistyczna - Małgorzata Mikołajczyk
  Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 30 XI 2022
 • zawody II etapu - 14 I 2023 godz. 10:30-13:30
     lista miejsc jest podana tutaj
     lista uczestników jest podana tutaj
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 15 III 2023
  lista finalistów jest podana tutaj
 • zawody III etapu - 15-16 IV 2023
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - 20-22 VI 2023
 • XX Olimpiada Międzynarodowa - 21-29 VII 2023, Bansko (Bułgaria)
 • Olimpiada Lingwistyczna Online (międzynarodowa, otwarta) 12 II 2023
  W kategorii uczniów IV i V miejsca zajęli Wojciech Szot i Jakub Zając z V LO w Krakowie, w kategorii dorosłych VIII m zajął Michał Żłobicki z Wrocławia (absolwent III LO i IM UWr).
 • międzynarodowa Letnia Szkoła Lingwistyki - Narwoujście (Estonia), 7-19 VII 2023
  Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w miarę potrzeby mogą pośredniczyć w organizacji podróży i pobytu uczestnikom z Polski.

zgłoszenia do OLM

1. Każdą szkołę z zespołu szkół należy zgłaszać oddzielnie (zgłoszenia zespołów szkół nie będą przyjmowane).
2. Przed etapem szkolnym nie ma potrzeby przesyłania danych uczestników.
3. Po ogłoszeniu progu kwalifikacyjnego do II etapu komisja szkolna przesyła zgody na publikację nazwisk i wyników finału od zakwalifikowanych do II etapu uczniów (pliki elektroniczne).

etap międzynarodowy

Po warsztatach treningowych ustalono skład reprezentacji Polski na XX Międzynarodową Olimpiadę Lingwistyczną:

 • "Poland Ą"
  Michał Napieralski (V LO Warszawa)
  Alicja Przybylik (XIV LO Warszawa)
  Wojciech Raszczuk (I LO Bolesławiec)
  Alicja Urbanowicz (V LO Wrocław)
 • "Poland Ę"
  Jonasz Kościkiewicz (ULO Toruń)
  Bartłomiej Rozenberg (IX LO Częstochowa)
  Wojciech Szot (V LO Kraków)
  Inge Zasowski (XIV LO Warszawa)

sukcesy Polaków na 20th IOL

 • dwa srebrne medale - Bartłomiej Rozenberg, Wojciech Szot
 • brązowy medal - Jonasz Kościkiewicz
 • trzy wyróżnienia (wzmianki zaszczytne) - Michał Napieralski, Wojciech Raszczuk, Alicja Urbańska
 • nagroda za najlepsze rozwiązanie jednego z zadań - Michał Napieralski
 • Zespół "Poland Ę" zdobył brązowy medal w konkurencji drużynowej.

sponsorzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski
Wydawnictwo Logi
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"