Nagrody

W ramach działalności statutowej Fundacja Matematyków Wrocławskich (a wcześniej Fundacja Stupendialna Matematyków Wrocławskich) gromadzi środki finansowe na nagrody i stypendia dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczonych. W różnych okresach przyznawane były następujące wyróżnienia:

  • 1990-1992 - stypendium dla najlepszych studentów V roku matematyki UWr
  • 1992-2007 - stypendium im. Stanisława Saksa dla młodych polskich matematyków
  • 1999-2007 - stypendium Ruth i Joe Ganich dla wrocławskich studentów wyróżniających się w przedmiotach probabilistycznych (po jednym dla studenta UWr i PWr)
  • od 2015 - międzynarodowa nagroda im. Kamila Duszenki dla młodych matematyków
  • od 2017 - nagroda im. Andrzeja Hulanickiego dla najlepszego polskiego nauczyciela matematyki