Rezerwacje: 23 IX (poniedziałek)

Kłamstwo statystyczne - prawdy i mity

I otwarta debata interdyscyplinarna z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Impreza organizowana w ramach Międzynarodowego Roku Statystyki (IYoS).

Od pewnego czasu statystyka zaczyna pełnić rolę nowego, uniwersalnego języka nauki i praktyki, gdzie dane zebrane w eksperymentach, ankietach i obserwacjach, są podstawą wnioskowania. Dzieje się tak nie tylko w naukach przyrodniczych, społecznych czy ekonomicznych, gdzie statystyka od dawna była niezbędnym narzędziem pracy, ale także w naukach humanistycznych. Na przykład w archeologii czy językoznawstwie historycznym statystyka umożliwia tworzenie nowych interpretacji zebranych faktów. Umiejętne i klarowne przedstawianie danych, które pokazują czytelnikowi nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne, stało się też podstawowym narzędziem pracy dziennikarza, co pokazują wspaniałe prezentacje na stronach internetowych "New York Timesa" czy "Guardiana", a z rodzimych przykładów choćby na stronie Fundacji Smarter Poland. Niektórzy co prawda nadal uważają, że "filolodzy są w tej materii głupi i naiwni jak dzieci" (cytat z jednego z uczestników debaty), ale warto się przekonać, czy rzeczywiście tak jest.

W USA i w Europie Zachodniej statystyk postrzegany jest jako zawód przyszłości, a jego przedstawiciele są rozchwytywani, tak jak kilkanaście lat temu programiści. Młodzi ludzie, widząc to, chętniej się statystyki uczą. Czy u nas też tak będzie?

W trakcie dyskusji od przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych będzie można dowiedzieć się, jak i do czego wykorzystują statystykę w swojej pracy, czego oczekują w tych relacjach, jakie spotkały ich sukcesy lub niepowodzenia, jakie mają oczekiwania i zarzuty, czy metody statystyczne wnoszą coś istotnego do ich dziedziny, bez czego nie mogłaby się ona rozwijać. Pytania uczestnikom debaty będzie mogła zadawać także publiczność.

Mamy nadzieję, że już same nazwiska znakomitych uczestników debaty przyciągną festiwalową publiczność.

Zaproszeni goście

Debatę poprowadzi najlepszy z wrocławskich statystyków-praktyków i popularyzatorów statystyki dr Andrzej Ludwik Dąbrowski (z Katedry Matematyki UP). Udział w debacie potwierdzili do tej pory:

  • prof. Stanisława Bartosiewicz - ekonomista
  • prof. Stanisław Bereś  - teoretyk literatury, UWr
  • dr Paweł Błażej - genetyk, UWr
  • dr Przemysław Klusik - aktuariusz, UWr
  • dr hab. Marcin Łukaszewicz - biotechnolog, UWr
  • dr Paweł Mackiewicz - genetyk, UWr
  • dr Joanna Molenda-Żakowicz - astrofizyk UWr
  • prof. Bożena Rozwadowska - językoznawca, UWr
  • Jakub Jernajczyk - infografik, UWr, ASP

Debata odbędzie się w sali HS. Rezerwacja obowiązuje grupy powyżej 10 osób.
Tabela uzupełniania jest raz dziennie. Ostatnia aktualizacja 23 IX 2013.

godz. Kłamstwo statystyczne - prawdy i mity
14:00 GM ECDiE Wrocław 30
GM Optimum Wrocław 20
GM Żórawina 40
LO XIV Wrocław 30
LO III Wrocław 60
ZS Brzeg Dolny 50
Urząd Statystyczny Wrocław 10
razem: 240
wolne miejsca: 30

Zaproszenie do udziału w debacie na łamach Gazety Wyborczej.