Matma nie gryzie

cele projektu

  • Obniżenie progu lęku uczniów przed matematyką poprzez ukazanie jej uniwersalnego i aplikacyjnego charakteru oraz niezwykłej stosowalności matematyki we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy i działalności człowieka.
  • Zachęcenie do udziału w innych imprezach popularnonaukowych dla młodzieży proponowanych przez Instytut Matematyczny UWr.
  • Zachęcenie licealistów do rozważenia możliwości podjęcia studiów ścisłych lub technicznych (postrzeganych powszechnie jako znacznie trudniejsze i bardziej wymagające niż studia humanistyczne).

adresaci

Uczniowie I i II klas niematematycznych wrocławskich liceów.

przebieg projektu

w semestrze zimowym raz w miesiącu w wybranych szkołach odbywają się wykłady popularnonaukowe na wybrane przez szkoły tematy. W każdym bierze udział ok. 40-50 uczniów.

inicjator

dr hab. Dariusz Buraczewski - członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
e-mail: Dariusz.Buraczewski@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3757088

koordynator

mgr Małgorzata Mikołajczyk - Kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki w IM UW
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3757416 lub 71 3361085

organizatorzy

  • Wrocławskie Centrum Akademickie - Akademia Młodych Uczonych i Artystów
  • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Logo projektu autorstwa studenta matematyki na Uniwersytecie - Bartosza Maciuraka

  • II EDYCJA 2014 - patrz tutaj
  • I EDYCJA 2013 - patrz tutaj