Memoriał Urszuli Marciniak

Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane są przez FMW, IM UWr we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak - szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Zwycięzcy kategorii "licealiści" i "dorośli" (po porównaniu wyników we wszystkich regionach) mogą brać udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach organizowanych przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata w Łamigłówkach organizowanych przez World Puzzle Federation

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, natomiast diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj.

W roku 2023 memoriał rozgrywany będzie (niezależnie od Dolnego Śląska) także:

 • na Mazowszu (organizowany przez CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie) - strona zawodów
 • na Lubelszczyźnie (organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) - strona zawodów
 • na Podlasiu (organizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej) - strona zawodów
 • na Pomorzu (organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego) - strona zawodów
 • w Świętokrzyskiem (organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach) - strona zawodów

Nie będzie zawodów w Wielkopolsce!

Regulamin zawodów dolnośląskich zamieszczamy na dole tej strony.

 

o Uli Marciniak

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do... zakładów karnych. Egzemplarze "Obrazków logicznych" i "Logi-mixów", które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc - choć nie byłam najlepszą studentką - to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny... Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe :)

Wspólnie z Ulą planowaliśmy organizację w 2016 roku I Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach. Niestety w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Ula odeszła w wieku zaledwie 39 lat - do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciół z pożytkiem dla nas wszystkich.
Zobacz też prezentację na dole strony oraz wysłuchaj audycji Magdaleny Merty w PR poświęconej Uli Marciniak i Memoriałowi.

 

regulamin Memoriału na Dolnym Śląsku

 1. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia Urszuli Marciniak - założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce - LOGI.
 2. Organizatorem zawodów we Wrocławiu jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z wydawnictwem Logi.
 3. Udział w Memoriale jest bezpłatny i otwarty.
 4. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
 5. Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.
 6. Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  a) MŁODZICY (klasy 3-5 SP)
  b) JUNIORZY (klasy 6-8 SP)
  c) LICEALIŚCI (szkoły średnie)
  d) DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek).
 7. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 8. Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać 4 pkt.
 9. Szkolni koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora.
 10. Po przesłaniu wyników przez szkoły ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych (publikowana jest na stronie www zawodów).
 11. W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 100 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 50 osób, organizator może zażądać dostarczenia prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów o długości z przedziału [50, 100]. Organizator może też (o ile będzie to konieczne) przeprowadzić w szkołach w danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.
 12. Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane) i inne. Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązywania.
 13. Limity miejsc w finale dolnośląskim w poszczególnych kategoriach wiekowych wynoszą:
  a) MŁODZICY 100 osób
  b) JUNIORZY 100 osób
  c) LICEALIŚCI 100 osób
  d) DOROŚLI 50 osób.
  Limity te mogą zostać nieznacznie zmienione.
 14. Finał rozgrywany jest w sobotę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.
 15. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności oraz Wielkiego Finału. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy, a przed Wielkim Finałem - przerwa co najmniej 60-minutowa.
 16. Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne. Poziom trudności zadań w Wielkim Finale jest istotnie wyższy od poziomu rund 1-3.
 17. O Ile nie ogłoszono inaczej (np. w wypadku uzdalnienia finału), finalistą jest osoba zakwalifikowana do zawodów finałowych, która weźmie w nich udział (bez względu na uzyskany wynik). Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy i upominki.
 18. Do Wielkiego Finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 19. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów - łączna liczba punktów w rundach finałowych. Jury może też zarządzić dogrywkę w gronie laureatów.
 20. Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 21. Zwycięzcy Memoriału w kategorii "licealiści" lub "dorośli" (po porównaniu wyników we wszystkich regionach) kwalifikują się z dziką kartą do Mistrzostw Polski w Łamigłówkach (które odbywają się na początku kwietnia koło Radomia).
 22. Nazwiska finalistów i laureatów wraz z afiliacją są publikowane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane i nie będzie mógł być zmieniony.
 23. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu zgłoszonych przez szkoły. Dane dorosłych uczestników są kasowane po zakończeniu zawodów.
 24. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwiska w przypadku wejścia do finału zbierają i przechowują nauczyciele - szkolni koordynatorzy konkursu.

 

kontakt

Małgorzata Mikołajczyk
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 713361085

sponsorzy

 

ZałącznikWielkość
Office presentation icon ula_marciniak.pps5.81 MB