Historia Fundacji Matematyków Wrocławskich

Fundacja Matematyków Wrocławskich (FMW)

powstała w 2007 roku, ale kontynuuje działalność Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich (FSMW) istniejącej w latach 1992-2007 i rozwiązanej z przyczyn statutowych. Fundatorem FMW jest prof. Tomasz Rolski z Instytutu Matematycznego UWr.

Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich (FSMW)

została ustanowiona z inicjatywy prof. Andrzeja Hulanickiego – pierwszego przewodniczącego Zarządu - przez profesorów Stanisława Hartmana i Kazimierza Urbanika jesienią 1991 roku. W 1992 roku została zarejestrowana w sądzie i po otworzeniu rachunku bankowego gromadziła fundusze na rozpoczęcie działalności. Faktyczną działalność statutową rozpoczęła na początku 1993 roku, chociaż pierwsze stypendia dla studentów były wypłacane już w roku akademickim 1989/90.

Żadna z ww Fundacji nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Ich działalność była i jest finansowana z darowizn i dotacji. Celem działania obu Fundacji była i jest pomoc utalentowanym młodym ludziom w uczeniu się i studiowaniu matematyki oraz w pracy naukowej w matematyce, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki.

Działalność Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich
w latach 1992-2007

 • Kółka matematyczne
  W latach 1993–1996 FSMW organizowała kółka matematyczne w kilkunastu liceach południowo-zachodniej Polski, płaciła honoraria prowadzącym je nauczycielom oraz opłacała ich przejazdy na spotkania w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie tych spotkań pracownicy naukowi wygłaszali referaty dla nauczycieli, przedstawiano nowości metodyczne (np. oprogramowanie komputerowe), dostarczano nauczycielom materiały do pracy na kółkach. Od 1995 roku dodatkowo powołano kilka kółek międzyszkolnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich Wrocławia, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Niestety wobec braku funduszy działalność części tych kółek musiała zostać zawieszona. W roku 2003 wznowiono działalność Międzyszkolnych Kółek Matematycznych we Wrocławiu.
 • Spotkania Matematyczne
  Od 1993 roku FSMW organizowała Spotkania Matematyczne dla uczniów i nauczycieli, poczatkowo w formie wyjazdowej (w Mysłowie i Górzyńcu), a następnie jako comiesięczne odczyty popularnonaukowe w Instytucie Matematycznym UWr. W kazdym brało udział ok. 200 słuchaczy.
 • Konkursy grantowe
  FMW trzykrotnie otrzymała wyróżnienie w konkursach na dotacje dla organizacji pozarządowych (Funduszu Współpracy Phare, Fundacji Stefana Batorego i NBP). Pierwsza z przyznanych dotacji umożliwiła opracowanie portalu matematycznego FMW.
 • Klub Olimpijczyka
  Dzieki dotacjom Fundacji Stefana Batorego z programu "Równać szanse" od 1993 roku FSMW organizowała Korespondencyjny Klub Olimpijczyka KOKO. W korespondencyjnym rozwiązywaniu nietypowych zadań uczestniczyło 80 uczniów (w 90% spoza Wrocławia). W roku szkolnym 2000/01 projekt zakończył się letnim obozem naukowym w Szklarach. Pracownicy naukowi wielokrotnie wyjeżdżali również z wykładami i warsztatami do szkół poza Wrocław lub na organizowane przez nie obozy naukowe. Projekt ten był w dużej mierze finansowany ze środków funduszu edukacyjnego Lucent Technologies.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
  Jednym z efektów działań FMW było związanie ze środowiskiem akademickim kilkudziesięciu wyróżniających się nauczycieli matematyki, głównie z południowo-zachodniej Polski. W roku szkolnym 2000/2001 udało się otworzyć we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Matematycznym PAN we Wrocławiu studia podyplomowe dla najlepszych nauczycieli matematyki. Kolejne ich edycje odbyły się w latach 2000-2005 pod nazwą "Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki".
 • Obozy naukowe dla uczniów
  FSMW wspierała finansowo i merytorycznie organizowane przez inne podmioty letnie i zimowe szkoły dla młodzieży szkół średnich i studentów (np. Zimowe Szkoły Matematyki organizowane przez I LO w Jeleniej Górze) oraz pomagała przy organizacji Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Od 2000 roku organizowała też obozy matematyczne dla najlepszych uczestników Dolnośląskich Meczów Matematycznych i seminaria wyjazdowe dla nauczycieli ze szkół biorących udział w tym projekcie.
 • Zimowe Szkoły Matematyki
  To obozy naukowe dla uzdolnionej matematycznie młodzieży z Dolnego Śląska zapoczątkowane przez I LO w Jeleniej Górze przy współpracy z Instytutem Matematycznym Uwr, a od 2006 roku organizowane samodzielnie przez FSMW. Brali w nich także udział uczniowie z Niemiec. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez studentów i pracowników naukowych Instytutu Matematycznego UWr. ZSM odbywały się kolejno w Wojcieszowie (1989), Świdnicy (1990), Sobieszowie (1993), ponownie w Wojcieszowie (1994), Przesiece (1995), Górzyńcu (1996-1999), Szklarskiej Porębie (2000-2003), Przesiece (2004-2006) i Głuchołazach (2007).
 • Stypendium Saksa
  Od 1993 roku FSMW przyznawała w drodze ogólnopolskiego konkursu młodym pracownikom naukowym Stypendium im. Stanisława Saksa, a od początku istnienia - nagrody wyróżniającym się studentom matematyki. Pomagała również uczniom szkół średnich w jednoczesnym studiowaniu matematyki.
 • Konkursy matematyczne
  Od 1998 FSMW wspomagała organizację KOnkursu MAtematycznego KOMA (początkowo dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, a później dla uczniów wsystkich typów szkół). Konkurs ten zrodził się z inicjatywy wrocławskich nauczycieli, którzy, nie mogąc się doczekać pomocy od władz oświatowych, sami – całkowicie społecznie – zorganizowali I edycję konkursu dla blisko 1000 dzieci z Wrocławia i okolic. W kolejnych latach wsród konkursów organizowanych cyklicznie przez FSMW pojawiły się: Maratony Matematyczne, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Matematyczne Marsze na Orientację, Zawody Lingwistyki Matematycznej, Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu, Matematyka bez granic i inne. Co roku w każdym z nich brało udział do 2-3 tysięcy uczniów z prawie 2000 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych regionu.
 • Stypendium Ganich
  Od 1999 roku FSMW administrowała stypendium Ruth i Joe Ganich dla studentów z Wrocławia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów probabilistycznych (jedno stypendium jest dla studenta Politechniki Wrocławskiej, jedno - dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • Kurs z ekonomii
  W roku akademickim 2004/05 FSMW zdobyła grant NBP na organizację kursu dla nauczycieli matematyki pt. "Zagadnienia ekonomii na lekcjach matematyki". Zajęcia były prowadzone przez wykładowców akademickich w soboty i podczas 3-dniowego seminarium wyjazdowego w Łeżycach k. Dusznik-Zdroju. Celem było doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie włączania edukacji ekonomicznej do programu nauczania.
 • Wydawanie czasopism
  Od 2002 roku FSMW wspierała wydawanie kwartalnika popularnonaukowego dla młodzieży "Magazyn Miłośników Matematyki", a od 2006 roku edytowany w internecie "Wrocławski Portal Matematyczny".

Wszystkie te działania kontynuuje (a także podejmuje wiele nowych) Fundacja Matematyków Wrocławskich.

Kolejne Zarządy FSMW

 • 1992-1994
  Andrzej Hulanicki - przewodniczący
  Piotr Biler
  Bogusław Hajduk
  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Tomasz Rolski
 • 1994-1996
  Andrzej Hulanicki - przewodniczący
  Piotr Biler
  Bogusław Hajduk
  Tadeusz Januszkiewicz
  Tomasz Rolski
 • 1996-1999
  Witold Roter - przewodniczący
  Jacek Dziubański
  Tadeusz Januszkiewicz
  Jerzy Marcinkowski
  Bogdan Mincer
 • 1999-2001
  Witold Roter - przewodniczący
  Tadeusz Januszkiewicz
  Bogdan Mincer
  Krzysztof Omiljanowski
 • 2001-2004
  Witold Roter - przewodniczący
  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Bogdan Mincer
  Krzysztof Omiljanowski
 • 2004-2007
  Bogdan Mincer - przewodniczący
  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Krzysztof Omiljanowski
  Leszek Pacholski
  Jacek Świątkowski

Kolejne Rady i Zarządy FMW

 • 2007-2010
  Rada

  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Grzegorz Karch
  Ludomir Newelski
  Tomasz Rolski
  Jacek Świątkowski
  Zarząd
  Krzysztof Omiljanowski - przewodniczący
  Bogdan Mincer - wiceprzewodniczący
  Piotr Śniady - członek
 • 2010-2013
  Rada

  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Grzegorz Karch
  Ludomir Newelski
  Grzegorz Plebanek
  Tomasz Rolski
  Zarząd
  Krzysztof Topolski - przewodniczący
  Piotr Borodulin-Nadzieja - sekretarz
  Jacek Świątkowski - członek
 • 2013-2016
  Rada

  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Grzegorz Karch
  Ludomir Newelski
  Grzegorz Plebanek
  Tomasz Rolski
  Zarząd
  Bogdan Mincer - przewodniczący
  Piotr Borodulin-Nadzieja - sekretarz
  Przemysław Klusik - członek
 • 2016-2019
  Rada

  Dariusz Buraczewski
  Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Ludomir Newelski
  Grzegorz Plebanek
  Tomasz Rolski
  Zarząd
  Bogdan Mincer - przewodniczący
  Katarzyna Dymara - sekretarz
  Przemysław Klusik - członek
 • 2019-2022
  Rada

  Dariusz Buraczewski
  Jacek Dziubański
  Andrzej Raczyński
  Jarosław Wróblewski
  Tomasz Rolski
  Zarząd
  Światosław Gal - przewodniczący
  Konrad Krystecki - członek
  Michał Marcinkowski - członek
 • 2022-2025
  Rada
  Dariusz Buraczewski
  Jacek Dziubański
  Andrzej Raczyński
  Jarosław Wróblewski
  Zarząd
  Anna Wysoczańska-Kula - przewodnicząca
  Piotr Dyszewski - członek
  Tomasz Rzepecki - członek
 • 2025-2018