Rezerwacje: 18 IX 2014 (czwartek)

uwagi

  • Tabela jest uzupełniana dwa razy dziennie w kolejności zgłoszeń. Prosimy nie wysyłać tych samych zgłoszeń wielokrotnie, bo to nic nie przyspieszy, a wręcz utrudni pracę.
  • Wszystkie dokonane rezerwacje są potwierdzane mejlowo, a rezerwacje kolizyjne - negocjowane.
  • Proszę nie wysyłać potwierdzeń i podziękowań za rezerwację. To wydłuża kolejkę i czas obrabiania zgłoszeń. Jeśli Państwo akceptują rezerwacje podane w tabeli, nie należy wysyłać kolejnego mejla.
  • Prosimy pilnie zgłaszać wszelkie zmiany w stosunku do rezerwacji podanych w tabeli, w szczególności zmiany liczby uczniów.
  • Zespoły szkół prosimy o zgłaszanie każdego typu szkoły osobno (chodzi o liczby uczniów z danego poziomu).
  • Podczas zajęć nauczyciele pozostają z uczniami na sali i odpowiadają za ich zachowanie.

legenda

  • liczba przed nazwą szkoły to numer zarezerwowanej sali
  • liczba po nazwie szkoły to liczba zarezerwowanych miejsc
  • na Maraton grupa zostanie zaprowadzona do sali po zgłoszeniu przybycia przez nauczyciela w sekretariacie zawodów
  • wykłady odbywają się w sali HS
godz. Maraton Matematyczny Matematyka-Sztuka-Edukacja
Wrocławskie Spotkania Matematyczne
8:00 GM 30 Wrocław 150
LO 9 Wrocław 32
GM Parnas 50
SP 84 Wrocław 20
SP 96 Wrocław 6
LO 8 Wrocław 18
LO Abor Wrocław 11
razem: 287
wolne miejsca: 0
 
9:00 GM Int. w ECDiE Wrocław 7
GM 1 Wrocław 64
SP 17 Wrocław 50
SP 8 Wrocław 20
SP 20 Wrocław 50
SP Marco Polo Wrocław 8
SP Atut Wrocław 20
GM Atut Wrocław 5
SP 64 Wrocław 30
SP 91 Wrocław 15
SP 46 Wrocław 10
SP 73 Wrocław 4
razem: 283
wolne miejsca: 0
601: SP Primus Wrocław 30
602: SP 3 Wrocław 30
603: Techn. 1 Lubin 20
604: SP 63 Wrocław 26
605: SP Kobierzyce 40
razem: 146
wolne miejsca: 15 (SP lub GM)
10:00 SP Primus Wrocław 30
SP 72 Wrocław 35
SP 9 Wrocław 30
SP 80 Wrocław 15
SP 3 Wrocław 30
SP 5 Jawor 30
SP 53 Wrocław 20
SP 63 Wrocław 26
SP 68 Wrocław 37
SP 19 Wrocław 10
SP 23 Wrocław 10
razem: 283
wolne miejsca: 0
sala HS
GM 13 Wrocław 60
GM 17 Wrocław 40
GM Szczytna 27
GM 25 Wrocław 30
GM Int. w ECDiE Wrocław 26
GM 3 Lubin 15
SP 3 Lubin 10
SP 3 Trzebnica 40
SP 91 Wrocław 23
SP Psary 25
razem: 296
wolne miejsca: 0
11:00 GM 17 Wrocław 20
GM Szczytna 20
SP 3 Trzebnica 40
SP 91 Wrocław 23
GM 25 Wrocław 30
LO 10 Wrocław 15
SP Kobierzyce 40
Techn. 1 Lubin 20
GM 39 Wrocław 30
GM 2 Góra 20
SP 15 Wrocław 25
razem: 283
wolne miejsca: 0
601: SP 72 Wrocław 35
602: SP 20 Wrocław 25
603: SP 80 Wrocław 20
604: SP 5 Jawor 30
605: GM 1 Jawor 40
605: GM 2 Góra 10
razem: 160
wolne miejsca: 10 (SP lub GM)
12:00 GM 25 Wrocław 30
GM 3 Lubin 15
SP 3 Lubin 10
SP Psary 10
LO 10 Wrocław 33
GM 18 Wrocław 50
SP 47 Wrocław 30
LO 9 Wrocław 35
SP 7 Lubin 3
GM 2 Lubin 11
GM 1 Jawor 9
SP 63 Wrocław 10
razem: 246
wolne miejsca: 30
sala HS
GM 19 Wrocław 55
GM Szczytna 27
GM 25 Wrocław 30
Techn. 1 Lubin 20
LO 17 Wrocław 90
LO 10 Wrocław 15
LO 2 Jelenia Góra 50
razem: 283
wolne miejsca: 0
13:00 LO 2 Jelenia Góra 50
GM 19 Wrocław 55
GM Primus Wrocław 15
SP 107 Wrocław 10
GM 5 Wrocław 10
GM 23 Wrocław 62
SP 63 Wrocław 10
EZN Wrocław 25
LO 15 Wrocław 30
SP 95 Wrocław 20
razem: 287
wolne miejsca: 0
601: SP 3 Trzebnica 40
601: SP 3 Lubin 10
602: SP 91 Wrocław 23
603: SP Psary 25
604: GM 18 Wrocław 25
605: GM 3 Lubin 15
605: LO 10 Wrocław 30
razem: 158
wolne miejsca: 0
14:00 SP Sadków 10
GM 13 Wrocław 55
GM 13 Wrocław 50
GM 14 Wrocław 90
GM 29 Wrocław 60
GM 40 Wrocław 24
razem: 279
wolne miejsca: 0
sala HS - wykład Tomasza Elsnera "Jak działa GPS?"
GM 1 Namysłów 10
LO 15 Wrocław 30
razem: 40
wolne miejsca: 220
15:00   601: SP 28 Wrocław 30
601: GM 1 Namysłow 10
603: SP 95 Wrocław 25
razem: 65
wolne miejsca: 60
razem
3096
1948 1148