Zadania eliminacyjne i finałowe

Poniżej zamieszczamy zadania eliminacyjne i finałowe XII KoMy dla poszczególnych kategorii wiekowych.