Zgłoszenie do Mistrzostw w Szybkim Liczeniu

szkoła
nauczyciel koordynujący
liczby patroli w kategoriach wiekowych
mistrz szkoły
nauczyciel oddelegowany do obsługi (jeśli inny niż koordynator)