XVIII Wieża Babel (2023/24)

Tegoroczna edycja konkursu będzie rozegrana w dwóch kategoriach wiekowych: młodzicy (kl. 3-5 SP) i juniorzy (kl. 6-8 SP)

terminarz

  • zgłoszenia za pomocą formularza on-line do 30 X 2023
  • wysyłanie zadań do szkół 4 XI 2023
  • eliminacje szkolne - 6 XI 2023
  • przesyłanie wyników eliminacji do 10 XI 2023
  • ogłoszenie listy finalistów 11 XI 2023
  • finał - 25 XI 2023

zawody finałowe

miejsce:
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław (sale: HS - juniorzy, WS - młodzicy)
Dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 w kierunku Sępolna i Bartoszowic; należy wysiąść na przystanku "Most Grunwaldzki".

przebieg:
10:00 - zajmowanie miejsc w salach (Młodzicy s. WS, Juniorzy s. HS)
10.15-11.15 - konkurs (nauczyciele s. 417)
11.15-11.30 - przerwa
11.30-12.30 - wykład popularnonaukowy dr hab. Ewy Rudnickiej z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, "Krótka historia o bykach językowych i parę oBŁĘDnych ciekawostek" (s. HS)
12.30-13.00 - omówienie zadań konkursowych (s. HS)
13.00-13.15 - przerwa
13.15 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród (s. HS)

W budynku Wydziału WMI UWr w godz. 10 do 16 będzie czynna kawiarnia i stołówka.