Nagrody i wyróżnienia

  • 2006 - medal Komisji Edukacji Narodowej dla Małgorzaty Mikołajczyk za za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  • 2010 - nagroda Prezydenta Wrocławia dla Małgorzaty Mikołajczyk za działalność promującą wiedzę i kulturę matematyczną wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska
  • 2011 - nominacja dla FMW do tytułu zDolne NGO w plebiscycie dla najlepszej organizacji pozarządowej na terenie Dolnego Śląska
  • 2012 - honorowy tytuł "Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 64" dla Małgorzaty Mikołajczyk za bezinteresowną pomoc, życzliwość, zrozumienie i otwartość
  • 2013 - nagroda główna im. Samuela Dicksteina Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Małgorzaty Mikołajczyk za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną
  • 2014 - TOP 6 Gazety Wyborczej w kategorii najlepszych witryn poświeconych matematyce dla Wrocławskiego Portalu Matematycznego prowadzonego pod patronatem FMW (patrz tutaj)