II Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw" 2011

galeria prac

Galeria zdjęć prac finalistów II KMO "Żuraw" znajduje się tutaj.

licytacja prac

Prace konkursowe zostały zlicytowane na rzecz Fundacji Matematyków Wrocławskich podczas finału X Maratonu Matematycznego na XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki  17 IX 2011 (poczatek godz. 10.30, hol Instytutu Matematycznego UWr). Cena wywoławcza każdego modelu - 6 zł, kwota przebicia - 2 zł.

Dochód z licytacji wyniósł 550 zł i został przeznaczony na dofinansowanie XXII Zimowej Szkoły Matematyki.

terminarz

  • rejestracja uczestników: do 28 II 2011 (za pomocą formularza w MENU po lewej)
  • przesyłanie prac: do 13 III 2011
  • ogłoszenie nazwisk finalistów: 20 III 2011
  • finał: 10 IV 2011 (niedziela)
  • licytacja prac: IX 2011 (podczas finału Maratonu Matematycznego)

Podpisane prace prosimy przesyłać na adres:
Konkurs Matematycznego Origami ŻURAW
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
lub składać osobiście na portierni Instututu z dopiskiem "KMO Żuraw".

Wcześniej należy zapoznać się dokładnie z regulaminem konkursu.

miejsce

Finał konkursu rozegrany będzie w Instytucie Matematycznym UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-374 Wrocław,
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 do przystanku "Urząd Wojewódzki".

przebieg finału

  • 9:45 otwarcie zawodów i plebiscytu na najlepszą pracę eliminacyjną s. HS
  • 10:00-11:45 rozwiązywanie zadań (sale: 601 - SP, 602 i 603 - GIM, 604 LO, 606 AMAT i PROF)
  • 12:00-13:30 wykład Marka Kordosa z UW "Co zobaczyła Alicja po drugiej stronie lustra" s. HS
  • 13:30-14:00 zwiedzanie wystawy prac eliminacyjnych, zamknięcie plebiscytu
  • 14:00-14:15 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

kontakt

Sylwia Szczęsna–Cichoń
e-mail: cichon@kn.pl

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 071 3757416 lub 071 3361085
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl