XX Dolnośląskie Mecze Matematyczne

XX edycja DMM - szczegóły rozgrywek

Podział na grupy znajduje się w zakładce w menu po lewej stronie. Terminarz rozgrywek i zasady awansów podano poniżej. Wszystkie materiały (regulaminy, protokoły, wskazówki dotyczące meczów zdalnych) są w zakładce "dokumenty".

XX edycja DMM rozgrywana jest w trzech kategoriach wiekowych: SP 4-6, SP 7-8, LO.

terminarz

 • zgłoszenia: do 10 X 2021 przez formularz
 • uzupełnienie vacatów: do 30 XI 2021 (zgłoszenia na adres: dmm@math.uni.wroc.pl i powyższy formularz)
 • eliminacje SP 7-8 i LO:
  • runda 1: 16 XII 2021 (mecze AB i CD)
  • runda 2: 1 III 2022 (mecze AC i BD)
  • runda 3: 30 III 2022 (mecze AD i BC)
 • eliminacje SP 4-6:
  • runda 1: 17 XII 2021 (mecze AB i CD)
  • runda 2: 1 III 2022 (mecze AC i BD)
  • runda 3: 30 III 2022 (mecze AD i BC)
 • półfinały: koniec kwietnia
 • finały:
  • 21 V - kategoria LO
  • 4 VI - kategoria SP 4-6
  • 8 VI - kategoria SP 7-8
  • Finały odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr.

Zasady awansu

Do finału awansuje drużyna, która wygrała mecz półfinałowy. W przypadku remisu drużynę awansującą wyłania się w następujący sposób:

 1. Wygrywa drużyna, która ma więcej zadań ocenionych na 10 punktów. Jeżeli nie wyłoni to zwycięzcy, wygrywa drużyna, która ma więcej zadań ocenionych na 9 punktów. I tak dalej, aż do zera. W wypadku zadań odbitych uwzględniamy ocenę przed przeliczeniem wzorem 2p-10.
 2. Jeśli powyższy punkt nie wyłonił zwycięzcy, sumujemy punkty uzyskane w wyniku przejęcia na skutek zgłoszenia uwag do rozwiązań drużyny przeciwnej. Drużyna, która przejęła więcej punktów, wygrywa.
 3. Jeśli powyższy punkt nie wyłonił zwycięzcy, Jury może wybrać zwycięzcę według własnych, jednomyślnie ustalonych kryteriów (w szczególności może wylosować zwycięzcę, zadać dodatkowe zadanie [w formule na czas?], itd.).
 4. Jeśli Jury nie dojdzie do porozumienia lub powyższy punkt nie wyłoni zwycięzcy, do finału przechodzi drużyna nierozpoczynająca (czyli ta, której zadawano zadanie jako pierwszej).