Dolnośląskie Mecze Matematyczne

Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie.

Matematyka jest nam potrzebna, żeby nauczyć się prowadzić dyskurs. Jest najlepszym wzorcem prowadzenia sporu, jaki zna nasza cywilizacja. Uczy nas rozumowania, odróżniania prawdy od nieprawdy, argumentowania. Jerzy Marcinkowski (II UWr)

Zadania meczowe są odmienne od sztampowych zadań podręcznikowych i egzaminacyjnych. Są ciekawe i mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na stosowanie różnych strategii rozgrywki. Uczniowie bardzo lubią taką formę konkursów, chętnie się w nie angażują się i przygotowują do rozgrywek podczas kółek matematycznych. Już po kilku meczach nabierają dużej dojrzałości w prowadzeniu rozumowań matematycznych i prezentują ją także na lekcjach.

Mecze i towarzyszące im obozy są niezwykłą okazją do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i nawiązaniu przyjaźni, które często kontynuowane są na następnym etapie edukacji i na studiach. Wielu uczestników meczów po ukończeniu szkoły zgłasza się na ochotnika do obsługi kolejnych edycji.

kontakt

W razie nieprzewidzianych okoliczności, jakie wystąpią podczas meczu, decyzje podejmują w porozumieniu nauczyciele odpowiedzialni za przebieg DMM z obydwu szkół. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z  dr. hab. Marcinem Preisnerem:

sponsorzy

Gmina Wrocław
Uniwersytet Wrocławski
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Magazyn Miłośników Matematyki
Wydawnictwo Logi
redakcja "Delty"