Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu

geneza

Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu są organizowane od roku szkolnego 2005/06. Są częściowo wzorowane na Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia dla klas II-IV SP organizowanych przez stowarzyszenie "Rachmistrz" ze Szczecinka. Jednak w tamtej imprezie liczy się tylko szybkość i biegłość w pamięciowym opanowaniu tabliczki mnożenia do 100, podczas gdy na wrocławskich mistrzostwach trzeba mieć opanowane rozmaite strategie sprytnych rachunków oraz rozumieć kolejność i prawa działań. Wymagana jest sprawność rachunkowa przy bardziej złożonych działaniach na liczbach naturalnych i wymiernych dodatnich oraz zapisywanie liczb w systemie rzymskim i biegłość wykonywania obliczeń na kalkulatorze.

Patronat nad naszą imprezą objął Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

regulamin

  • MWwSL są imprezą otwartą. Udział w niej jest bezpłatny, jednak każda zgłoszona szkoła musi oddelegować nauczyciela do obsługi zawodów.
  • Mistrzostwa rozgrywane są dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzicy (kl. 3-5) i Juniorzy (kl. 6-8). Do reprezentacji można włączyć uczniów z młodszych klas, ale są oni traktowani na równi z innymi zawodnikami.
  • Zawodników na finał wyłania nauczyciel matematyki na podstawie przeprowadzonych w dowolnej formie Mistrzostw Szkoły w Szybkim Liczeniu.
  • Zawody rozgrywane są w kategoriach: drużynowej, indywidualnej oraz międzyszkolnej (decyduje średnia wyników uzyskanych przez drużyny z danej szkoły).
  • Do Mistrzostw szkoły wystawiają maksymalnie 3 drużyny czteroosobowe w każdej kategorii i jednego (wspólnego dla obu kategorii) Mistrza Szkoły, który będzie startował w indywidualnej części finału (niezależnie może też być członkiem jednej z drużyn).
  • Zawodnicy w czasie zawodów noszą numery startowe z nazwą szkoły i kodem drużyny (np. SP 1 Wrocław 4BM) - kartki w ofertówkach formatu A5 przypięte z przodu dwoma agrafkami. Kody drużyn będą przydzielone szkołom po zakończeniu zgłoszeń.
  • Przed rozpoczęciem zawodów należy zgłosić się do sekretariatu, aby pobrać i wypełnić karty startowe. Karty startowe zostawia drużyna na sali, gdzie rozgrywa swoją ostatnią konkurencję.
  • Najlepsza drużyna otrzymuje tytuł drużynowego Mistrza Wrocławia w Szybkim Liczeniu i puchar, najlepszy zawodnik - tytuł Mistrza Wrocławia w Szybkim Liczeniu i puchar, najlepsza szkoła (decyduje średni wynik drużyn) - dyplom. Wszyscy laureaci otrzymują również nagrody rzeczowe.
  • Wyniki zawodów drużynowych i indywidualnych są publikowane na stronie internetowej konkursu.

sponsorzy

Uniwersytet Wrocławski   
Akademia sorobanu
Magazyn Miłośników Matematyki
Szkoła sorobanu Ishido w Chibie
CD Action