English for Mathematics Teachers 2023

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

Organizator może pośredniczyć w rezerwacji zakwaterowania w domu studenckim "Ołówek" (pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław) w cenie 70 zł /os/noc w pokoju 2-osobowym, 12 zł/os/noc w pokoju 1-osobowym (pokoje mają łazienkę i aneks kuchenny).

 

terminarz

  • zgłoszenia do 10 VI 2023 przez formularz online
  • zajęcia: 26 VI - 7 VII 2023
  • wpłaty: I rata w wys. 500 zł płatna od 10 do 20 VI, II rata do 5 VII

 

odpłatność

Opłata za kurs 120-godzinny wynosi 1250 zł. Należy ją wnieść przelewem na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
PeKaO
z dopiskiem "EMT - imię_nazwisko"

Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiązek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem). Dane do faktury należy wcześniej przesłać e-mailem.

 

lista zgłoszonych uczestników

l.p. imię i nazwisko afiliacja
     

 

przykładowy plan zajęć

 

1st session

time topic teacher
9:00-10:30 Reading
System of Education in UK
Discussion
Lesson Plan
Presentation
System of Education in Poland
 
10:45-12:15 Listening
That is Mathematics, Tom Lehrer
Reading
Raising to Powers
Vocabulary building
Number Sets & Arithmetic Operations
 
12:30-14:00 Use of English
Properties of Opertions
Use of English
Algebraic Expressions
Fun with Maths
Crosswords, Enigma Challenge
 
14:00-14:30 Lunch break  
14:30-16:00 Phonetics
Phonetical Symbols & Stress
Greek Letters

Film watching
Zero & One
 
total 8

 

2nd session

time topic teacher
8:00-9:30 Discussion
Maths Lesson Plan
Vocabulary building
Numerical Systems
Use of English
Arithmetics
 
9:45-11:15 Reading 
Taxi-cub Numbers
Reading
Tennysson's Poem
Use of English
Roots, Powers & Logarithms
Film watching
Young Genius in Tokio
Fun with Maths
Crosswords
 
11:30-13:00 Vocabulary building
Operating on Numbers
Vocabulary building
Fractions
Use of English
Operating on Fractions
Film watching
Bonanza & Algorithms
 
13:00-13:30 Lunch break  
13:30-15:00 Phonetics
Discussion
School Day in England
Reading
Student Assesement Criteria
Fun with Maths
Countdown
 
15:00-18:00 Long break  
18:00-19:30 Vocabulary building
total 10

 

3rd session

time topic teacher
8:00-9:45 Vocabulary biulding
Operating on Fractions
Fun with Maths
Fractional Tick-Tack-Toe
Assesment Test
Fractions
Listening
New Math
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Listening
Variables
Vocabulary building
Algebraic Expressions
Vocabulary building
Equations & Inequalities
Małgorzata Mikołajczyk
12:00-13:45 Presentation
Difficulties in learning maths - main cuses
Elżbieta Kalinowska
13:45-14:00 Lunch break Master Chef
14:30-16:00 Film watching
Hilbert's Hotel
Use of English
Equations & Inequalities
Małgorzata Mikołajczyk
total 26

 

4th session - 25th June 2019 (Tuesday)

time topic teacher
8:00-9:45 Fun with Maths
Crossword
Vocabulary Building
Methods of Solving Equations
Vocabulary building
Quadratic & Other Polynomic Equations
Use of English
Polynomials
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:00 Reading
The Royal Road to Geometry
Vocabulary building
Lines & Planes & Angles
Use of English
Plane Geometry
Małgorzata Mikołajczyk
11:15-13:00 Presentation
Dyscalculia - real problem or laziness excuse
Elżbieta Kalinowska
13:00-13:30 Lunch break Master Chef
13:30-14:15 Vocabulary building
Triangles 
Małgorzata Mikołajczyk
14:30-16:00 Phonetics
Listening
What is the proof
Problem solving
Percentage
Olga Mikołajczyk-Łado
total 35

 

5th session - 26th June 2019 (Wednesday)

time topic teacher
8:00-9:45 Use of English
Triangles
Problem solving
Bridge of Donkeys
Hand-on workshop
Two-Column Proof
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Vocabulary building
Tools for Calculations
Presentation
The History of Computations
Michał Śliwiński
12:00-13:45 Hands-on workshop
Using GDCs
Michał Śliwiński
13:45-14:30 Lunch break
14:30-16:00 Reading
Hinge Theorem
Vocabulary building
Logic Square
Nands-on workshop
All Triangles Are Isosceles
Problem solving
Pythagoras' Theorem at Work
Assesment Test
Angles
Małgorzata Mikołajczyk
total 44

 

6th session - 27th June 2019 (Thursday)

time topic teacher
8:00-9:45 Problem solving
Every Circle Has Two Centres
Vocabulary building
Polygons
Vocabulary building
Polygons
Use of English
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Hands-on workshop
Using GDCs
Michał Śliwiński
12:00-13:45 Problem solving
GSCE Exam - Higher Tier - Numbers & Algebra
Use of English
Measurement Units
Michał Śliwiński
13:45-14:30 Lunch break
14:30-16:00 Fun with Mats
Crossword
Vocabulary building
Circles
Use of English
Circles & Ellipses
Małgorzata Mikołajczyk
total 53

 

7th session - 28th June 2019 (Friday)

time topic teacher
8:00-9:45 Problem solving
IB Exam - paper I
Michał Śliwiński
10:00-11:45 Problem solving
IB Exam - paper I
Michał Śliwiński
12:00-13:45 Presentation
Place Value System - tips for helping kids with dyscalculia
Elżbieta Kalinowska
13:45-14:30 Lunch break
14:30-16:00 Vocabulary building
Circles & Angles
Problem solving
Theorems on Angles Related to Circles
Małgorzata Mikołajczyk
total 62

 

8th session - 29th June 2019 (Saturday)

time topic teacher
8:00-9:45 Problem solving
IB Exam - paper II
Michał Śliwiński
10:00-11:45 Problem solving
IB Exam - paper II
Michał Śliwiński
12:00-13:45 Hands-on workshop
Rhombic Dodecahedron
Grzegorz Słaboń
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Fun with Maths
The Secret Message
Use of English
Planar Geometry
Małgorzata Mikołajczyk
total 71

 

9th session - 30th June 2019 (Sunday)

time topic teacher
8:00-9:45 Assesment Test
Polygons
Vocabulary building
Polyhedra
Use of English
Polyhedra
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Vocabulary building
Solids
Use of English
3D Geometry
Fun with Maths
Crosswords
Małgorzata Mikołajczyk
12:00-13:45 Vocabulary building
Coordinate System
Use of English
Functions
Michał Śliwiński
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Vocabulary building
Graphs & Functions
Use of English
Properties of Graphs
Michał Śliwiński
total 80

 

10th session - 1st July 2019 (Monday)

time topic teacher
8:00-9:45 Vocabulary building
Differential & Integral Calculus
Use of English
Differential & Integral Calculus
Michał Śliwiński
10:00-11:45 Problem solving
Rate of Change
Michał Śliwiński
12:00-13:45 Listening
Möbius Strip
Vocabulary building
Geometric Constructions
Małgorzata Mikołajczyk
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Use of English
Geometric Constructions
Problem Solving
Geometric Constructions
Vocabulary biulding
Trigonometry
Małgorzata Mikołajczyk
total 89

 

11th session - 2nd July 2019 (Tuesday)

time topic teacher
8:00-9:45 Listening
Derivative Songs
Hands-on Workshop
Geometric Constructions
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Use of English
Trigonometry
Małgorzata Mikołajczyk
12:00-13:45 Vocabulary building
Set Theory
Vocabulary building
Mathematical Logic
Michał Śliwiński
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Problem solving
Vectors
Vocabulary building
Combinatorics & Probability
Michał Śliwiński
total 98

 

12th session - 3th July 2019 (Wednesday)

time topic teacher
8:00-9:45 Exam session
Listening
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Exam session
Use of English & Vocabulary
Test correction
Listening
Małgorzata Mikołajczyk
12:00-13:45 listening
I Will Derive
Miscalenous exercises
Vocabulary building
Curves & Surfaces
Listening
Wind & Mr Ugh
Olga Mikołajczyk-Łado
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Fun with Maths
Crossword
Listening
Dan Meyer/s TEDed Lecture
Olga Mikołajczyk-Łado
total 107

 

13th session - 4th July 2019 (Thursday)

time topic teacher
8:00-9:45 Oral Presentations
Book Revievs
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:45 Oral Presentations
Book Revievs
Assesement Test Correction
Use of English
Małgorzata Mikołajczyk
12:00-13:45 Problem solving
Disentangling a Triangle
Michał Żłobicki, Gracjan Góral
13:45-14:30 Lunch Break
14:30-16:00 Lecture
Logical Puzzles and Their Formalizations.
Slavko Moconja
total 116

 

14th session - 5th July 2019 (Friday)

time topic teacher
8:00-9:45 Assesement Test Correction
Fun with Maths
I Know Maths
Małgorzata Mikołajczyk
10:00-11:15 Closing ceremony, certificates handing over, special awards for highflyers at the Leopoldina Hall Małgorzata Mikołajczyk
total 120

 

useful sites

 

Poniżej zamieścimy wybrane materiały z zajęć.