IX edycja NMNM (rok akad. 2015/16)

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
wykłady - sala HS
warsztaty - sala 607
laboratoria komputerowe - sala 416

sesja wyjazdowa

Dom Wczasów Dziecięcych
ul. Polna 10, 57-256 Bardo Śląskie
tel. 74 81 71 365, kom. 601 528 191
e-mail: dwd@dwdbardo.pl
http://www.dwdbardo.pl

terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:00 w następujących terminach:

 • 26 IX 2015
 • 24-25 X 2015
 • 13-14-15 XI 2015 Bardo Śląskie
 • 28-29 XI 2015
 • 12-13 XII 2015
 • 16-17 I 2016
 • 30-31 I 2016
 • 13-14 II 2016
 • 27-28 II 2016
 • 12-13 III 2016
 • 2-3 IV 2016
 • 16-17 IV 2016
 • 4-5 VI 2016
 • 25 VI 2016 - uroczyste zakonczenie studiów i rozdanie świadectw

odpłatność

Opłata za studia wynosi 1600 zł. Można ją wnosić w dwóch lub czterech ratach gotówką u kierownika studium lub przelewem na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "NMNM - imię_nazwisko"

Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiazek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem).

terminy wpłat

I rata
800 zł
II rata
800 zł
20 X 2015 20 III 2016
I rata
400 zł
II rata
400 zł
III rata
400 zł
IV rata
400 zł
30 IX 2015 30 XI 2015 29 II 2016 30 V 2016

obsada zajęć

 • Andrzej Dąbrowski - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Metody statystyki w szkole
 • Agata Hoffmann - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Metody aktywizujące, Ocenianie holistyczne
 • Elżbieta Kalinowska - pracownik Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Praca z uczniem dysfunkcyjnym
 • Paweł Kisowski - absolwent IM UWr, doktorat w specjalności "Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach" prowadzący Ligę z Matematyki Finansowej na Wrocławskim Portalu Matematycznym - Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki
 • Małgorzata Mikołajczyk - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki, Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Metoda projektu i webquest
 • Stefan Mizia - emerytowany nauczyciel w XIV LO we Wrocławiu, nauczyciel matematyki w XVII LO Wrocław, pomysłodawca i współorganizatow Mistrzostw w Geometrii Elementarnej - Konstruowanie zadań
 • Grzegorz Słaboń - nauczyciel matematyki w XIV LO Wrocław, instruktor origami - Metody aktywizujące
 • Marek Bożejko - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Elementy historii matematyki na lekcjach matematyki
 • Przemysław Kajetanowicz - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Komputer w pracy nauczyciela
 • Ewa Stefanowicz - pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, chemiczka i polonistka - Nauczanie metodą projektu i WebQuest
 • Michał Śliwiński - nauczyciel informatyki w III LO we Wrocławiu, pracownik Instytutu Matematycznego UWr -  Praca z tablicą interaktywną, Komputer w pracy nauczyciela
 • Marek Zakrzewski - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Konstruowanie zadań