IV Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku (2015)

mistrzowie

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 • SP kl. 1-3 - Michał Węgrzyn - SP 9 Wrocław
 • SP kl. 4-6 - Karolina Kamińska - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Wrocław
 • GM - Michał Kosmecki - GM TWP Legnica (jak przed rokiem!)
 • LO - Adrianna Wołowicz - LO Zgorzelec
 • DORO - Tomasz Skalski - student matematyki na PWr

terminy

 • zgłoszenia szkół do 18 I 2015
 • seminarium szkoleniowe 12 I 2015
 • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 3 II 2015
 • eliminacje szkolne dla uczniów 5 II 2015
 • przesyłanie wyników do 12 II 2015
 • ogłoszenie listy finalistów 15 II 2015
 • eliminacje last-minute dla dorosłych 22 II 2015, godz. 8:30
 • finał dolnośląski 22 II 2015, godz. 10:00
 • Mistrzostwa Polski w Sudoku: koniec kwietnia 2015

zgłoszenia

Zgłoszenia szkół przyjmowane są za pomocą formularza on-line do 18 I 2015. Na eliminacje dla dorosłych nie ma wcześniejszych zgłoszeń. Eliminacje w kategorii dorosłych mogą też przeprowadzić poszczególne szkoly w dniu 5 II. Zakwalifikowane w nich osoby nie muszą już brać udziału w eliminacjach last-minute.

wysyłanie wyników

20 najlepszych wyników w każdej kategorii (NP, SP, GM, LO) prosimy przesłać e-mailem na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl w pliku xls, w nagłówku podając nazwę szkoły i liczbę wszystkich zawodników w każdej kategorii, a w osobnych kolumnach: liczbę porządkową, imię, nazwisko, wynik. Tabelę prosimy uporządkować malejąco wg wyników. Prosimy nie używać bolda, kapitalików, kolorów i nie formatować tabeli w sposób specjalny.

miejsce finału

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 w kierunku Sępolna i Biskupina
należy wysiąść na przystanku "Most Grunwaldzki" 

 • eliminacje 'last-minute' - sala HS
 • finały SP kl. I-III - sale A (od A do Ł) i B (od M do Z)
 • finały SP kl. IV-VI - sala EM
 • finały GM - sala WS
 • finały LO - sala HS
 • finały DOROŚLI - sala 601
 • Wielki Finał dla wszystkich kategorii - sala HS

przebieg finału

 • 8:30 - 9:15 - eliminacje last-minute (sala HS)
 • 9:30 - ogłoszenie wyników eliminacji last-minute (sala HS)
 • 9:45 - finaliści zajmują miejsca w wyznaczonych salach (sale: HS, WS, EM, A, B, 601)
 • 10:00 - 10:45 - I runda finałowa (sale: HS, WS, EM, A, B, 601)
 • 11:00 - 11:45 - II runda finałowa (sale: HS, WS, EM, A, B, 601)
 • 12:00 - 12:45 - III runda finałowa (sale: HS, WS, EM, A, B, 601)
 • 13:00 - ogłoszenie nazwisk uczestników Wielkiego Finału (sala HS)
 • 13:15 - 14:00 - Wielki Finał (sala HS)
 • 14:30 - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród (sala HS)

kontakt

Małgorzata Mikołajczyk
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3361085 lub 71 3757416

Sławomir Wójcik
e-mail: sw@g.pl 
tel. 606 245 662

sponsorzy