Konkurs im. Krygowskiej

Do 30 IX można przesyłać prace studenckie na konkurs PTM im. Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę z dydaktyki matematyki. Organizatorem jest krakowski oddział PTM. Sponsorem nagród jest UP w Krakowie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 XII, ogłoszenie wyników nastąpi do 31 I.

10 miesięcy temu