Konkurs im. Wilkosza

Do 30 IX można przesyłać prace studenckie do IV edycji konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę popularyzującą matematykę. Konkurs organizowany jest przez oddział krakowski PTM. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 XII, ogłoszenie wyników - do 31 I.

3 miesiące temu