Konkurs prac studenckich

Do 30 IX przyjmowane są zgłoszenia do LXVI edycji konkursu PTM studenckich prac z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza. Konkurs organizuje oddział PTM w Toruniu. LXV edycję wygrał Michał Szachniewicz (absolwent IM UWr) pracą magisterską pt. Non-reducedness of the Hilbert schemes of points napisaną pod opieką dr. Joachima Jelisiejewa (UW).

3 miesiące temu