Kuźnia Wolności

6 V 2023 o godz. 11:30 w Instytucie Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15) odbędzie się wernisaż wystawy "Kuźnia wolności. Historia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UWr w latach 1946–1989” z udziałem rektora UWr (absolwenta fizyki) prof. Roberta Olkiewicza i wojewody dolnośląskiego (absolwenta chemii) Jarosława Obremskiego. Wystawa to opowieść o ludziach (pracownikach i studentach) Wydziału Mat-Fiz-Chem UWr w okresie komunistycznego zniewolenia, o ich niezłomnej postawie i zaangażowaniu w działalność opozycyjną.

"Nie byłoby żadnej konspiracji na wydziale, gdyby nie był ten wydział dostatecznie silny naukowo, żeby obronić się przed naciskami. Wśród matematyków tę siłę naukową dawali wówczas przede wszystkim Urbanik i Hulanicki". [TJ]

terminy i miejsca ekspozycji:

  • Instytut Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15), 6–20 V 2023
  • Instytut Matematyczny UWr (pl. Grunwaldzki 2), 22–26 V 2023
  • Wydział Chemii UWr (ul. Joliot-Curie 14), 29 V – 9 VI 2023
  • Wydział Fizyki i Astronomii UWr (pl. Borna 9), 12–24 VI 2023
  • Biblioteka Uniwersytecka (ul. Joliot-Curie 12), 26 VI - 31 VII 2023

 

 

1 rok temu