Kurs "Dyskalkulia"

15 IV 2023 w sali 606 IM UWr odbędzie się ostatnie spotkanie kursu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani są też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

1 rok temu