Eksperymenty matematyczne

W roku 2019 roku w IM UWr organizowany jest 40-godzinny kurs dla nauczycieli "Eksperymenty matematyczne". Zajęcia będą odbywały się przez 5 sobót po 8 godzin dydaktycznych (godz. 9:00-16:00) w Instytucie Matematycznym UWr. Cena kursu wynosi 400 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę za kurs z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

 

adresaci

Kurs zorganizowany będzie osobno dla grup nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą dostosowane do programu nauczania matematyki na danym poziomie edukacyjnym.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz on-line.

 

terminy

zgłoszenia: do 26 VIII 2019 lub do wyczerpania miejsc
wpłaty: do 7 IX 2019
zajęcia: 31 VIII, 7-8 IX, 14-15 IX, 21 IX, 28 IX 2019

 

prowadzący

Zajęcia prowadzą pracownicy UWr, dydaktycy matematyki, informatyki, statystyki i fizyki: Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Omiljanowski, Michał Śliwiński, Agata Hoffmann, Elżbieta Kalinowska, Andrzej Dąbrowski, Przemysław Kajetanowicz i Iwona Mróz.

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sale 601 i 602
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 400 zł. Należy ją wnieść do 7 IX na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Eksperymenty - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

Szczegółowy przebieg zajęć z podziałem na grupy w zależności od poziomu szkoły jest podany w zakładce plan zajęć na lewym marginesie.

 

dzień I

czas temat realizacja
Eksperymenty geometryczne
9:00-10:30 Odkrywanie własności miarowych i geometrycznych figur płaskich +
10:45-12:15 Odkrywanie własności miarowych i geometrycznych figur przestrzennych +
12:30-14:00 Modelowanie wielościanów. Zome Experience +
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Parkiety płaskie i przestrzenne +

 

dzień II

czas temat realizacja
Eksperymenty arytmetyczne
9:00-10:30 Odkrywanie własności liczb poprzez eksperymenty geometryczne +
10:45-12:15 Odkrywanie własności liczb poprzez eksperymenty numeryczne +
12:30-14:00 Experymenty z arkuszem kalkulacyjnym +
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Eksperymenty statystyczne +

 

dzień III

czas temat realizacja
Eksperymenty z kartką papieru
9:00-10:30 Konstrukcje geometryczne i proporcje -
10:45-12:15 Twierdzenie Pitagorasa i fraktale +-
12:30-14:00 Wstęga (nie tylko Mõbiusa) +
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Teoria grafów i inne zadania topologiczne - +

 

dzień IV

czas temat realizacja
Eksperymenty fizyczne
9:00-10:30 Zegar i kalendarz + -
10:45-12:15 Zasada minimalizacji energii +
12:30-14:00 Matematyka w polu, lesie i nad rzeką +
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Eksperymenty z lustrem i symetrią +

 

opcjonalnie dzień V

czas temat realizacja
Eksperymenty geometryczne z GDS
9:00-10:30 Odkrywanie twierdzeń z GeoGebrą +
10:45-12:15 Odkrywanie twierdzeń z GeoGeobrą +
12:30-14:00 Eksperymenty ze Scratchem +
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 Eksperymenty ze Scratchem +

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać