Konkurs na prace doktorskie

W V edycji konkursu o nagrodę Politechniki Łódzkiej im. prof. Urszuli Ledzewicz na prace doktorskie poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dyscyplinach II miejsce ex aequo zdobyli Szymon Cygan z IM UWr (absolwent LO 7 Ww) oraz Grzegorz Krzyżanowski z WM PWr (absolwent LO 3 Wrocław).

3 miesiące temu