Konkurs na prace doktorskie

Do 15 IV można składać prace doktorskie do VI edycji konkursu o nagrodę Politechniki Łódzkiej im. prof. Urszuli Ledzewicz. Prace powinny być poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dyscyplinach. W V edycji konkursu II miejsce ex aequo zdobyli Szymon Cygan z IM UWr (absolwent LO 7 Ww) oraz Grzegorz Krzyżanowski z WM PWr (absolwent LO 3 Wrocław).

1 miesiąc temu