Szkolenia dla nauczycieli matematyki

W tym dziale prezentujemy działania szkoleniowe i doskonalące adresowane do nauczycieli matematyki, organizowane lub wspierane przez Fundację Matematyków Wrocławskich.