Rekrutacja na matematykę

Do 11 VII na UWr i do 12 VII na PWr trwa rekrutacja na studia licencjackie na kierunku matematyka. Na studia magisterskie rekrutacja trwa do 13 IX na UWr i do 24 VI na PWr.

1 miesiąc temu