Seminarium I^3

15 V 2023 o godz. 17 w Muzeum Współczesnym Wrocław (pl. Strzegomski 2a) odbędzie się spotkanie seminarium I3 (Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność) poświęcone matematyce w poezji Stanisława Dróżdża. Weźmie w nim udział kuratorka wystawy stałej "Światekst. Pojęciokształty. Poezja konkretna" - Elżbieta Łubowicz. W 1968 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (dziś Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego) Stanisław Dróżdż po raz pierwszy zaprezentował swoją twórczość plastyczną. Podczas spotkania dowiemy się o szczegółach tego wydarzenia, o sposobie powstawania i wykonywania prac Dróżdża, a przede wszystkim o matematycznych aspektach jego twórczości. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną mało znane wcześniej prace Dróżdża z cyklu matematycznego powstającego w latach 1970-1995.

6 miesięcy temu