Stypendia dla przyjętych na I rok

Do 29 VII przyjmowane są wnioski tegorocznych maturzystów z małych miejscowości Dolnego Śląska (poniżej 20 000 mieszkańców) o rekomendację do Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów dziennych w wysokości 10 000 zł. Rekomendacje wydaje Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM), a stypendia przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi.

Co jest wymagane?

  • Ukończenie szkoły średniej w 2024 roku.
  • Pochodzenie z rodziny o dochodach nieprzekraczających 2969 zł brutto na osobę (w czerwcu 2024).
  • Zameldowanie w dolnośląskiej miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców co najmniej od 5 IV 2022.
  • Uzyskanie minimum 100 punktów na maturze.
  • Przyjęcie na dzienne studia magisterskie na polskiej państwowej uczelni.

 

4 tygodnie temu