Stypendia 'Młody Badacz'

Przyznano stypendia dla najlepszych studentów I roku w IV edycji konkursu Młody Badacz 2020-2025. Na 100 wyróżnień 50 otrzymali studenci WMI UWr. Pozostałe wydziały otrzymały ich: WF 21, WPAiE 9, WNHiP 7, inne (13).

Uniwersytet Wrocławski znalazł się w elitarnym gronie 10 polskich uczelni wyróżnionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać zwiększoną o 10 procent subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazły się wśród nich poza wrocławską uczelnią także uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz politechniki: Warszawska, Gdańska, Śląska, a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wyniki kolejnych edycji konkursu Młody Badacz na stypendia dla studentów I roku:

I edycja w roku akademickim 2020/21
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (37) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki (13 studentom matematyki, 13 ISIMu, 11 informatyki). Pozostałe wydziały: WF 22, WPAiE 16, WNHiP 8, inne 17

II edycja w roku akademickim 2021/22
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (29) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki (7 studentom matematyki, 17 ISIMu, 19 informatyki). Pozostałe wydziały: WF 28, WNHiP 14, WPAiE 12, inne 17.

III edycja w roku akademickim 2022/23
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (53) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki (18 studentom matematyki, 26 ISIMu, 28 informatyki). Pozostałe wdziały: WF 15, WNHiP 10, WPAiE 10, inne 12.

IV edycja w roku akademickim 2023/24
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (50) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki. Pozostałe wydziały: WF 21, WPAiE 9, WNHiP 7, inne (13).

 

8 miesięcy temu